REKLAMA

ERBUD S.A.: Podpisanie Aneksu do znaczącej umowy finansowej z Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

2021-09-29 13:35
publikacja
2021-09-29 13:35
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 83 / 2021
Data sporządzenia: 2021-09-29
Skrócona nazwa emitenta
ERBUD S.A.
Temat
Podpisanie Aneksu do znaczącej umowy finansowej z Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 29-09-2021 r. Erbud S.A. ( Emitent) podpisał z Credit Agricole Bank Polska S.A. Aneks nr 12 do Umowy o linię nr KKW/NS/15/2015 z dnia 18-09-2015 r. Na mocy Aneksu nr 12 Emiten wraz ze Spółkami zależnymi tj.: (Erbud Industry Sp. z o.o.; Erbud Industry Centrum Sp. z o.o.; Erbud Industry Południe Sp. z o.o.) może korzystać z linii wielocelowej do łącznej wysokości 60 mln PLN oraz spółki zależne od Emitenta mają możliwość zaciągnięcia długu do kwoty tj.: (Erbud Industry Sp. z o.o. - 7 mln PLN; Erbud Industry Centrum Sp. z o.o. - 7 mln PLN; Erbud Industry Południe Sp. z o.o. - 7 mln PLN). Maksymalna łączna wartość kredytu nie może przekroczyć 21 mln PLN natomiast maksymalna kwota limitu na gwarancje bankowe nie może przekroczyć 60 mln PLN. Emitent może korzystać do pełnej kwoty limitu tj. 60 mln PLN natomiast spółki zależne mogą składać zlecenia na gwarancje do maksymalnych kwot tj.: (Erbud Industry Sp. z o.o. - 10 mln PLN; Erbud Industry Centrum Sp. z o.o. - 15 mln PLN; Erbud Industry Południe Sp. z o.o. - 12 mln PLN)
Wyżej wymienione produkty bankowe zostały udostępnione Emitentowi i Spółkom zależnym do dnia 30 września 2022 r.
Pozostałe warunki pozostają bez zmian.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-29 Agnieszka Głowacka Jacek Leczkowski Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Agnieszka Głowacka Jacek Leczkowski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki