REKLAMA

ERBUD S.A.: Podpisanie Aneksu do znaczącej Umowy finansowej z Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie.

2020-10-19 15:57
publikacja
2020-10-19 15:57
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 61 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-19
Skrócona nazwa emitenta
ERBUD S.A.
Temat
Podpisanie Aneksu do znaczącej Umowy finansowej z Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Erbud S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 19-10-2020 roku podpisał z Santander Bank Polska S.A. Aneks nr 5 do Umowy o Multilinię nr K01393/15 z dnia 20-11-2015 r wraz z póxniejszymi zmianami.

Na mocy niniejszego Aneksu Emitent oraz spółka zależna od Emitenta PBDI S.A. mogą korzystać z linii wielocelowej (kredyt w rachunku bieżącym oraz linia na gwarancje bankowe) w wysokości 90 mln zł.
W stosunku do warunków obowiązujących przed podpisaniem Aneksu nr 5, został zwiększony sublimit dotyczący produktu o charatkerze gwarancyjnym z kwoty 50 mln do 90 mln zł w ramach linii w związku przystąpieniem do Multilini Spółki PBDI S.A.

Emitent oraz spółka zależna mogą korzystać z linii w ramach wyszczególnionych podmiotowo sublimitów:
Limit dla Erbud S.A. wynosi 50 mln zł w tym możliwość zaciągnięcia długu do kwoty 5 mln zł;
- podlimit dla Spółki PBDI S.A. wynosi 40 mln zł i przeznaczony jest tylko na wystawienie gwarancji abnkowyc ( z czego w ramach linii wielocelowej 20 mln przeznaczone jest na wszystkie gwarancje a pozostałe 20 mln to limit na dedykowaną gwarancje w ramach aukcji URE - dla Beneficjenta Urząd Regulacji Energetycznej.


Zapadalność linii wielocelowej przypada na dzień 31-10-2021 roku, a zapadalność gwarancji dedykowanej w ramahc aukcji URE zapada w dniu 30-11-2020 r.
Pozostałe warunki nie odbiegają od warunków rynkowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-19 Jacek Leczkowski Agnieszka Głowacka Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Jacek Leczkowski Agnieszka Głowacka
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki