REKLAMA
Weekend z Bankier.pl

ENERGOINSTAL S.A.: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2021 i zmiana terminu publikacji skróconego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2022 r.

2022-05-19 10:53
publikacja
2022-05-19 10:53
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2022
Data sporządzenia: 2022-05-19
Skrócona nazwa emitenta
ENERGOINSTAL S.A.
Temat
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2021 i zmiana terminu publikacji skróconego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2022 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ENERGOINSTAL S. A. (dalej: Emitent) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2022 z dnia 18.01.2022 r. oraz nr 2/2022 z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie terminów przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w 2022 r., informuje
o zmianie terminu publikacji skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2021, z dnia 2 maja 2022 r. na dzień 10 czerwca 2022 r. Jednocześnie zapewniamy, że Spółka dokona wszelkich starań aby termin publikacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2021 został maksymalnie skrócony.
Zarząd wskazuje, iż przesunięcie terminu publikacji raportu rocznego skonsolidowanego za 2021 r. związane jest z niezakończeniem czynności związanych z badaniem sprawozdania.
Jednocześnie informujemy o zmianie terminu publikacji skróconego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2022 r. z dnia 23 maja 2022 r. na dzień 30 maja 2022 r.

Podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-19 Michał Więcek Prezes Zarządu
2022-05-19 Jarosław Więcek Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki