WAŻNE

ENERGOINSTAL S.A.: Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za rok 2019.

2020-06-23 14:35
publikacja
2020-06-23 14:35
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2020
Data sporządzenia: 2020-06-23
Skrócona nazwa emitenta
ENERGOINSTAL S.A.
Temat
Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za rok 2019.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Energoinstal S.A. informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości raportów Spółki za rok 2019.

Jednostkowy raport roczny za rok 2019 i skonsolidowany raport roczny za rok 2019 zostanie opublikowany w dniu 26 czerwca 2020 roku, zamiast jak poinformowano w raporcie bieżącym nr 5/2020 z dnia 26 maja 2020 roku w dniu 30 czerwca 2020 roku.

Szczegółowa podstawa prawna § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018r poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-23 Michał Więcek Prezes Zarządu
2020-06-23 Jarosław Więcek Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki