ENERGOINSTAL S.A.: Terminy przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w 2020 roku.

2020-01-31 11:32
publikacja
2020-01-31 11:32
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2020
Data sporządzenia: 2020-01-31
Skrócona nazwa emitenta
ENERGOINSTAL S.A.
Temat
Terminy przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w 2020 roku.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ENERGOINSTAL S. A. przekazuje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku:
I. Raporty kwartalne:
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 r. – 29 maja 2020 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 r. – 27 listopada 2020 r.

II. Raporty półroczny:
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 r. – 30 września 2020 r.

III. Raporty roczne:
Jednostkowy raport roczny za rok 2019 – 29 kwietnia 2020 r.
Skonsolidowany raport roczny za rok 2019 – 29 kwietnia 2020 r.

Zgodnie z § 62 ust. 1 oraz ust.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowski, Zarząd Spółki oświadcza, iż w skonsolidowanych raportach kwartalnych oraz w skonsolidowanym raporcie półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne informacje finansowe oraz półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe.

Zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, ENERGOINSTAL S. A. nie będzie publikował skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2019 r. oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2020 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-01-31 Michał Więcek Prezes Zarządu
2020-01-31 Jarosław Więcek Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym. W którym banku najlepsza oferta?

Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym. W którym banku najlepsza oferta?

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki