REKLAMA

ENERGOINSTAL S.A.: Aneks do umowy kredytu

2019-12-05 16:05
publikacja
2019-12-05 16:05
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2019
Data sporządzenia: 2019-12-05
Skrócona nazwa emitenta
ENERGOINSTAL S.A.
Temat
Aneks do umowy kredytu
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki ENERGOINSTAL S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej "Spółka") informuje, że w dniu 05 grudnia 2019r. został podpisany z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: "Bank" lub "PKO BP SA") Aneks nr 26 do Umowy limitu kredytowego wielocelowego z dnia 14września 2005r. oraz Aneks nr 2 do umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego ma zbiorze rzeczy ruchomych oznaczonych co do tożsamości z dnia 31 stycznia 2018r .

Zgodnie z zawartymi Aneksami, Bank obniżył zabezpieczenie Umowy limitu kredytowego wielocelowego w postaci :

1.zwolnienia, Enitec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, 40-203 Katowice, Al. Roździeńskiego 188d, z poręczenia udzielonego na zabezpieczenie Umowy limitu kredytu wielocelowego, na podstawie oświadczenia o udzieleniu poręczenia na zasadach ogólnych z dnia 08 września 2017 roku za zobowiązania Kredytobiorcy wynikające z przedmiotowej Umowy,

2.zwolnienia, Enitech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, 40-203 Katowice, Al. Roździeńskiego 188d, z poręczenia udzielonego na zabezpieczenie Umowy limitu kredytu wielocelowego, na podstawie oświadczenia o udzieleniu poręczenia na zasadach ogólnych z dnia 08 września 2017 roku za zobowiązania Kredytobiorcy wynikające z przedmiotowej Umowy,

3.ograniczenia zastawu rejestrowego na stanowiącym jego własność zbiorze rzeczy ruchomych oznaczonych co do tożsamości, tj. maszynach i urządzeniach do wysokości 5 236 389,29 zł (słownie złotych: pięć milionów dwieście trzydzieści sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć 29/100).

Pozostałe warunki umowy limitu kredytowego wielocelowego nie uległy zmianie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-12-05 Michał Więcek Prezes Zarządu
2019-12-05 Jarosław Więcek Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz konto w promocjach: 300 zł premii za otwarcie i polecenie konta

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki