REKLAMA

ENERGA S.A.: Złożenie rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Energa SA

2023-02-22 20:22
publikacja
2023-02-22 20:22
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2023
Data sporządzenia: 2023-02-22
Skrócona nazwa emitenta
ENERGA S.A.
Temat
Złożenie rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Energa SA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Energa SA („Spółka") informuje, że w dniu 22 lutego 2023 roku Pan Michał Róg złożył oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki z upływem dnia 22 lutego 2023 roku. Oświadczenie zostało złożone bez podania przyczyny rezygnacji.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No. 5/2023


Date: 22 February 2023


Subject: Filing resignation from the position held in the Supervisory
Board of Energa SA


Legal basis: Art. 56 section 1 point 2 of the Act on Offerings - current
and periodic information


The Management Board of Energa SA (“Company”) informs that on 22
February 2023 Mr. Michał Róg submitted a statement of resignation from
the position of Member of the Supervisory Board of the Company,
effective as of the end of 22 February 2023. The statement was submitted
without giving a reason for the resignation.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-02-22 Zofia Paryła Prezes Zarządu Energi SA
2023-02-22 Janusz Szurski Wiceprezes Zarządu Energi SA ds. Korporacyjnych
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking kont firmowych z rachunkiem walutowym

Ranking kont firmowych z rachunkiem walutowym

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki