REKLAMA

ENERGA S.A.: Zawieszenie przez Komisję Nadzoru Finansowego postępowania administracyjnego ws. udzielenia zezwolenia na wycofanie akcji Energa SA z obrotu na rynku regulowanym

2021-01-20 12:00
publikacja
2021-01-20 12:00
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2021
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
ENERGA S.A.
Temat
Zawieszenie przez Komisję Nadzoru Finansowego postępowania administracyjnego ws. udzielenia zezwolenia na wycofanie akcji Energa SA z obrotu na rynku regulowanym
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 74/2020 z 30 października 2020 r. Zarząd Energa SA („Spółka”) informuje, że Spółka otrzymała postanowienie Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) z dnia 15 stycznia br. o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia zezwolenia na wycofanie 269 139 114 akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym. Podstawą ww. zawieszenia są pozwy, o których Spółka informowała w raportach bieżących nr 80/2020 z 9 grudnia 2020 r. oraz 82/2020 z 16 grudnia 2020 r.

W uzasadnieniu postanowienia KNF podała art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. jako podstawę prawną zawieszenia postępowania oraz wskazała, że rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od wcześniejszego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez sąd.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No. 2/2021


Date: 20 January 2021


Subject: Suspension by the Polish Financial Supervision Authority of the
administrative procedure on the authorization to withdraw Energa SA
shares from trading on the regulated market


Legal basis: Article 17 (1) of MAR – inside information


With reference to the current report No. 74/2020 of 30 October 2020 the
Management Board of Energa SA ("Company") informs, that it received the
decision of the Polish Financial Supervision Authority (“KNF”) of 15
January 2021 on the suspension of the administrative proceedings on the
authorization to withdraw 269 139 114 shares of the Company from trading
on the regulated market. The grounds of the above-mentioned suspension
are lawsuits about which the Company informed in current reports No.
80/2020 of 9 December 2020 and 82/2020 of 16 December 2020.


In the justification of the decision, the KNF provided Art. 97 § 1 point
4 of the Code of Civil Procedure as the legal basis for the suspension
of the proceedings, and indicated that the consideration of the case and
the issuing of a decision depends on the prior decision of a preliminary
issue by the court.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-01-20 Marek Kasicki Wiceprezes Zarządu Energi SA ds. Finansowych
2021-01-20 Dominik Wadecki Wiceprezes Zarządu Energi SA ds. Operacyjnych
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm. Marża od 2,4% z ubezpieczeniem. 0% prowizji za udzielenie.

Kredyt dla firm. Marża od 2,4% z ubezpieczeniem. 0% prowizji za udzielenie.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki