REKLAMA

ENERGA S.A.: Zawarcie porozumienia dotyczącego współpracy w zakresie wydzielenia aktywów węglowych i ich integracji w ramach NABE

2021-07-23 14:46
publikacja
2021-07-23 14:46
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2021
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
ENERGA S.A.
Temat
Zawarcie porozumienia dotyczącego współpracy w zakresie wydzielenia aktywów węglowych i ich integracji w ramach NABE
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Energa SA („Spółka”) informuje, że w dniu 23 lipca 2021 r. Spółka, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”), ENEA S.A., TAURON Polska Energia S.A. (łącznie „Spółki energetyczne”) oraz Skarb Państwa (łącznie zwane „Stronami”) zawarły porozumienie dotyczące współpracy w zakresie wydzielenia aktywów węglowych i ich integracji w ramach Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego („Porozumienie”).

W dokumencie „Transformacja sektora elektroenergetycznego w Polsce. Wydzielenie aktywów węglowych ze spółek z udziałem Skarbu Państwa” („Transformacja”), opracowanym przez Ministerstwo Aktywów Państwowych, który następnie został poddany konsultacjom publicznym, przedstawiona została koncepcja wydzielenia z grup kapitałowych poszczególnych Spółek energetycznych aktywów związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej w konwencjonalnych jednostkach węglowych („Aktywa węglowe”). Założenia Transformacji przewidują m.in. integrację Aktywów węglowych w ramach jednego podmiotu, tj. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. - spółki zależnej PGE, która będzie docelowo działała pod firmą Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego („NABE”).

Mając powyższe na uwadze, Strony Porozumienia dostrzegają potrzebę koordynacji współpracy w procesie wydzielenia Aktywów węglowych i ich integracji w NABE. W ramach Porozumienia Strony deklarują wzajemną wymianę niezbędnych informacji, w tym dotyczących struktur organizacyjnych, realizowanych procesów i założeń dla kierunku Transformacji, których przekazanie nie narusza przepisów prawa. Porozumienie pozwoli na sprawną i efektywną realizację procesu mającego na celu utworzenie NABE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No. 29/2021


Date: 23 July 2021


Topic: Cooperation agreement on the spin-off of coal assets and their
integration within the NABE


Legal basis: Article 17(1) of the MAR – inside information


The Management Board of Energa SA (“Company”) informs that on 23 July
2021 the Company, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (“PGE”), ENEA S.A.,
TAURON Polska Energia S.A. (jointly as „Energy Companies”) and the State
Treasury (jointly as „Parties”) signed a cooperation agreement on the
spin-off of coal assets and their integration within the National Energy
Security Agency (“Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego”)
(“Agreement”).


The document entitled “The Transformation of the power sector in Poland.
Spin-off of coal assets from companies partly owned by the State
Treasury” (“Transformacja sektora elektroenergetycznego w Polsce.
Wydzielenie aktywów węglowych ze spółek z udziałem Skarbu Państwa”)
(“Transformation”), prepared by the Ministry of State Assets and then
subject to public consultation, presents a concept of the spin-off of
assets related to power generation in conventional coal-fired units
(“Coal Assets”) from the capital groups of particular Energy Companies.
The Transformation is expected to consist in the integration of the spin
off Coal Assets in a single entity, i.e. PGE Górnictwo i Energetyka
Konwencjonalna S.A. – a subsidiary of PGE, which will ultimately operate
as National Energy Security Agency (“NABE”).


Considering the above, the Parties to the Agreement recognize the need
to coordinate their cooperation regarding the spin-off of the Coal
Assets and their integration within the NABE. Under the Agreement the
Parties declare their intention to mutually exchange the necessary
information, including information about their organizational
structures, implemented processes and assumptions for the direction of
the Transformation, to the extent that any such disclosures are legal.
The Agreement will enable effective and efficient execution of the NABE
establishment process.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-23 Adrianna Sikorska Wiceprezes Zarządu Energi SA ds. Komunikacji
2021-07-23 Iwona Waksmundzka-Olejniczak p.o. Prezesa Zarządu Energi SA, Wiceprezes Zarządu Energi SA ds. Korporacyjnych
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Program BIZNESTANK w aplikacji ORLEN VITAY – najlepszy dla firm! Zamień kartę plastikową na eKartę.

Program BIZNESTANK w aplikacji ORLEN VITAY – najlepszy dla firm! Zamień kartę plastikową na eKartę.

Wpisz kod z karty BIZNESTANK w appkę ORLEN VITAY i korzystaj z rabatów na paliwo już dziś!

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki