8,81 zł
-0,23% -0,02 zł
Energa S.A. (ENG)

Zawarcie Umowy o zamówienie publiczne z Generalnym Wykonawcą, wyłonionym w ramach postępowania o udzielenie sektorowego zamówienia publicznego w trybie dialogu konkurencyjnego pn. „Budowa Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW”

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 33 / 2018
Data sporządzenia: 2018-07-12
Skrócona nazwa emitenta
ENERGA S.A.
Temat
Zawarcie Umowy o zamówienie publiczne z Generalnym Wykonawcą, wyłonionym w ramach postępowania o udzielenie sektorowego zamówienia publicznego w trybie dialogu konkurencyjnego pn. „Budowa Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW”
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 32/2018 z 6 lipca 2018 r. oraz raportów wcześniejszych dotyczących postępowania o udzielenie sektorowego zamówienia publicznego w trybie dialogu konkurencyjnego pn. „Budowa Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW” („Zamówienie”) Zarząd ENERGA SA („Emitent”) informuje, że 12 lipca 2018 roku powziął informację o podpisaniu w tym samym dniu przez spółkę Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o. („Spółka”) Umowy o zamówienie publiczne („Umowa”) z Generalnym Wykonawcą: Konsorcjum GE Power Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum oraz Alstom Power Systems S.A.S., wyłonionym w ramach przeprowadzonego przez Spółkę postępowania o udzielenie Zamówienia.
Przedmiotem Umowy jest zaprojektowanie, budowa i oddanie do eksploatacji bloku energetycznego wraz z gospodarkami pomocniczymi, wyposażonego w przepływowy kocioł pyłowy, opalany węglem kamiennym o ciśnieniu pary świeżej 271 MPa, z zamkniętym układem chłodzenia, o mocy elektrycznej brutto 1000 MWe (931 MWe netto) i sprawności netto 46% pracującego na paramentach nadkrytycznych pary, o temperaturze pary świeżej 600 st. C i temperaturze pary wtórnie przegrzanej 620 st. C („Inwestycja”).
Zgodnie z zawartą Umową, wynagrodzenie Generalnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy zostało określone na kwotę netto 5.049.729.000,00 zł, brutto 6.023.034.950,00 zł.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No.: 33/2018


Prepared on: 12.07.2018


Subject: Conclusion of a Public Contract Agreement with the General
Contractor selected through a competitive dialogue procedure for the
award of a sector-specific public contract under the name of
‘Construction of Ostrołęka Power Plant C with an approximate output of
1000 MW’.


Legal basis: Article 17(1) of the Market Abuse Regulation – confidential
information


Report contents:


In connection with the Current Report No. 32/2018 of 6 July 2018 and
earlier reports concerning a competitive dialogue procedure for the
award of the sector-specific public contract ‘Construction of Ostrołęka
Power Plant C with an approximate output of 1000 MW’ (‘Contract’), the
Management Board of ENERGA SA (‘Issuer’) advises that the conclusion on
12 July 2018 of the Public Procurement Agreement (‘Agreement’) between
Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o. (‘Company’) and the General Contractor:
the Consortium of GE Power Sp. z o.o. (Consortium Leader) and Alstom
Power Systems S.A.S., selected through a competitive dialogue procedure
for the award of the Contract, came to its notice on the same day.


The subject of the Contract is the design, construction and
commissioning of a power unit together with auxiliary installations,
equipped with a pulverized coal-fired boiler having a live steam
pressure of 271 MPa, with a closed cooling system, with a gross
electricity production capacity of 1000 MWe (931 MWe net) and a net
efficiency of 46%, working on supercritical steam paraments, with a live
steam temperature of 600 degrees C and a re-heated steam temperature of
620 degrees C (‘Investment Project’).


Pursuant to the concluded Agreement, the remuneration of the General
Contractor for the performance of the subject of the Agreement will be
PLN 5,049,729,000.00 net or PLN 6,023,034,950.00 gross.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-07-12 Jacek Kościelniak Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
2018-07-12 Grzegorz Ksepko Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl