9,37 zł
-0,43% -0,04 zł
Energa S.A. (ENG)

Zawarcie Porozumienia w sprawie realizacji budowy elektrowni Ostrołęka C

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 55 / 2018
Data sporządzenia: 2018-12-29
Skrócona nazwa emitenta
ENERGA S.A.
Temat
Zawarcie Porozumienia w sprawie realizacji budowy elektrowni Ostrołęka C
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ENERGA S.A. ("Emitent") informuje, że w związku z uzyskaniem przez Elektrownię Ostrołęka Sp. z o.o. ("Spółka") korzystnego wyniku w aukcji rynku mocy oraz wsparcia finansowego w wyniku zawarcia warunkowej umowy mocowej na okres 15 lat, oraz w związku z gotowością do przejścia do kolejnego etapu harmonogramu inwestycji elektrowni Ostrołęka C, tj. Etapu Budowy, w dniu 28 grudnia 2018 roku ENERGA S.A., ENEA S.A. oraz Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o. rozwiązały Umowę Inwestycyjną z dnia 8 grudnia 2016 r. zmienioną aneksem nr 1/2018 z dnia 26 marca 2018 roku, wiążącą w/w podmioty, o których zawarciu Emitent informował w raportach bieżących nr 49/2016 z dnia 08.12.2016 r. oraz nr 12/2018 z dnia 26.03.2018 r. i zawarły Porozumienie, którego intencją jest zawarcie nowej umowy inwestycyjnej określającej zasady współpracy Emitenta i ENEA S.A. oraz finansowania elektrowni Ostrołęka C („Projekt”) w fazie budowy.

Emitent i Enea S.A. deklarują zaangażowanie finansowe dla realizacji Etapu Budowy w wysokości: Enea S.A. 1 miliard złotych, a Energa S.A. nie mniej niż 1 miliard złotych i inni inwestorzy – w pozostałym zakresie koniecznym do pokrycia nakładów finansowych Projektu, według modelu finansowego Projektu, który zostanie ostatecznie uzgodniony przez strony i uwzględni również środki zaangażowane przez strony w Projekt przed dniem zawarcia Porozumienia oraz środki kredytodawców oraz innych inwestorów.

Harmonogram oraz warunki zaangażowania finansowego poszczególnych podmiotów w Projekt zostaną uzgodnione do dnia 28 stycznia 2019 roku.

Udzielenie Spółce przez kredytodawców kredytów niezbędnych dla ukończenia Etapu Budowy nastąpi w sposób nie naruszający zobowiązań określonych w zawartych przez Emitenta umowach finansowania zewnętrznego (tzw. financial covenants).

Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym o zawarciu umowy lub umów dotyczących finansowania Projektu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


UNOFFICIAL TRANSLATON


Title: Agreement regarding the construction of the Ostrołęka C Power
Plant


Date: 29th of December 2018


Report no.: Current report no.55/2018


Legal basis: Article 17(1) MAR - confidential information


The Management Board of ENERGA S.A. ("Issuer") hereby informs that in
connection with obtaining favourable result, by Elektrownia Ostrołęka
Sp. z o.o. ("Company"), in the capacity market auction and financial
support following the conclusion of the conditional capacity agreement
of 15 years and in connection with the readiness to move to the next
stage of the investment schedule of the Ostrołęka C Power Plant, ie the
Construction Stage, on December 28th, 2018, ENERGA S.A., ENEA S.A. and
Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o. terminated the investment agreement
dated December 8th, 2016 and the annex no. 1/2018 dated March 26th,
2018, bound the above mentioned entities, of which the Issuer informed
in current reports no. 49/2016 dated December 8th, 2016 and current
report no. 12/2018 dated March 26th, 2018 and they signed the agreement,
the intention of which is to conclude a new investment agreement
specifying the terms of cooperation between the Issuer and ENEA S.A. and
financing the Ostrołęka C Power Plant ("Project") in the Construction
Phase.


ENERGA S.A. and ENEA S.A. declared a financial commitment for the
implementation of the Construction Stage to the amount of: ENEA PLN 1
billion, ENERGA not less than PLN 1 billion and other investors - in the
remaining scope necessary to cover the Project's financial outlays,
according to the financial model of the Project, which will be finally
agreed by the parties and will also take into account funds involved by
the parties in the Project before the date of the Agreement and funds
from lenders and other investors.


The schedule and terms of financial involvement of individual entities
will be agreed by January 28, 2019.


Loans necessary to complete the Construction Stage granted to the
company by the lenders will occur in a way that does not violate the
obligations set out in the external financing agreements concluded by
the Issuer (so-called financial covenants).


The Issuer will inform in a separate current report the conclusion of an
agreement or agreements regarding the financing of the Project.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-12-29 Grzegorz Ksepko Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych
2018-12-29 Jacek Kościelniak Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl