9,37 zł
-0,43% -0,04 zł
Energa S.A. (ENG)

Wyniki aukcji rynku mocy na 2023 rok dla jednostek należących do Grupy ENERGA oraz Spółki Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 53 / 2018
Data sporządzenia: 2018-12-21
Skrócona nazwa emitenta
ENERGA S.A.
Temat
Wyniki aukcji rynku mocy na 2023 rok dla jednostek należących do Grupy ENERGA oraz Spółki Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Energa S.A. informuje, że w dniu 21 grudnia 2018 r., w wyniku aukcji rynku mocy na rok 2023 (aukcja główna), zakontraktowanych zostało łącznie 477 MW obowiązku mocowego dla jednostek istniejących i jednostek redukcji zapotrzebowania (z umową mocową na 1 rok), należących do Grupy ENERGA S.A.
Cena zamknięcia aukcji mieści się w przedziale 189,95 – 217,06 PLN/kW/rok, i zgodnie z art.38 ust.1 ustawy o rynku mocy z dnia 8 grudnia 2017 r., zostanie podana w terminie 3 dni roboczych do publicznej wiadomości przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
Ponadto Zarząd Energa S.A. informuje, że powziął informację od Spółki Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o. („Spółka”), w której Energa S.A. posiada 50% udziałów i taką samą liczbę głosów na zgromadzeniu wspólników, o wyniku rozstrzygnięcia aukcji rynku mocy na rok 2023. Spółka zakontraktowała łącznie 853 MW obowiązku mocowego (z umową mocową na 15 lat).
Powyższe obowiązki mocowe nie są ostatecznymi wynikami aukcji mocy. Ostateczne wyniki aukcji mocy ogłasza Prezes URE w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie internetowej, w pierwszym dniu roboczym następującym po 21 dniu od dnia zakończenia aukcji mocy. Do tego czasu wszystkie umowy sprzedaży obowiązków mocowych są warunkowe.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Title: Results of the capacity market auction for 2023 for entities
belonging to the ENERGA Group and Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o.


Date: 21st December 2018


Report no.: Current report no. 53/2018


Legal basis: Article 17(1) MAR - confidential information


The Management Board of ENERGA S.A. announces that on 21st of December
2018, as a result of the capacity market auction for 2023 (main
auction), a total of 477 MW of capacity obligation for existing units
and Demand Side Response (with a 1 year capacity contract) belonging to
the ENERGA S.A. Group was contracted.


The closing price of the auction is within the 189,95 – 217,06
PLN/kW/year range, and pursuant to Article 38.1 of the Capacity Market
Act of 8 December 2017, it will be made public by Polskie Sieci
Elektroenergetyczne S.A. within 3 working days.


Furthermore, the Management Board of ENERGA S.A. announces that, it has
received information from Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o. ("Company"),
in which Energa S.A. holds 50% of shares and the same number of votes at
the shareholders’ meeting, on the result of the capacity market auction
for 2023. A total of 853 MW of capacity obligation (with a 15 years
capacity contract) belonging to the Company was contracted.


The above capacity obligations are not the final results of the capacity
auction. The final results of the capacity auction shall be announced by
the President of the Energy Regulatory Office in the Public Information
Bulletin on his website, on the first working day following the 21st day
after the end of the capacity auction. Until then, all contracts of sale
of capacity obligations are conditional.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-12-21 Grzegorz Ksepko Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych
2018-12-21 Jacek Kościelniak Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl