9,42 zł
0,32% 0,03 zł
Energa S.A. (ENG)

Wyniki aukcji rynku mocy na 2022 rok opublikowane przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 51 / 2018
Data sporządzenia: 2018-12-07
Skrócona nazwa emitenta
ENERGA S.A.
Temat
Wyniki aukcji rynku mocy na 2022 rok opublikowane przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 49/2018 z dnia 5 grudnia 2018 roku (skorygowanego raportem bieżącym nr 50/2018/K), Zarząd ENERGA SA informuje, że w dniu 7 grudnia 2018 r. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. podały do publicznej wiadomości wstępne wyniki aukcji głównej rynku mocy na rok 2022, w tym cenę zamknięcia aukcji mocy, która wynosi 198,0 PLN/kW/rok.
Spółki Grupy Energa S.A. zawarły umowy mocowe na 1 rok (tj. na rok 2022) z obowiązkiem mocowym na poziomie 442 MW, z których łączne przychody mogą wynieść 87,5 mln PLN.
Podana cena zamknięcia aukcji nie jest ostatecznym wynikiem aukcji mocy. Ostateczne wyniki aukcji mocy ogłasza Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie internetowej, w pierwszym dniu roboczym następującym po 21. dniu od dnia zakończenia aukcji mocy. Do tego czasu wszystkie umowy sprzedaży obowiązków mocowych są warunkowe.
Jedynie w przypadku, gdyby ostateczne wyniki Aukcji różniły się od wstępnych wyników, Energa S.A. poda do publicznej wiadomości odpowiednio skorygowane dane.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report no. 51/2018


Date drawn up: 07.12.2018


Subject: Results of the capacity market auction for 2022 published by
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.


Legal basis: Article 17(1) MAR – confidential information


Following report no. 49/2018 dated 5 December 2018 (adjusted by current
report no. 50/2018/K), the Management Board of ENERGA S.A. announces
that on 07 December 2018 Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
published initial result of the capacity market main auction for 2022,
including the closing price for the capacity auction which is 198,0
PLN/kW/annum.


The Energa Group companies concluded capacity agreements for 1 year (ie
for 2022) with a capacity obligation of 442 MW, under which the total
revenues may amount to PLN 87.5 million.


The auction closing price provided does not constitute the final
capacity auction result. The final results of the capacity auction shall
be announced by the President of the Energy Regulatory Office in the
Public Information Bulletin on his website, on the first working day
following the 21st day after the end of the capacity auction. Until
then, all contracts of sale of capacity obligations are conditional.


Only if the final auction results differ from the interim results, will
Energa S.A. publicly announce adjusted data.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-12-07 Alicja Barbara Klimiuk Prezes Zarządu
2018-12-07 Grzegorz Ksepko Wiceprezes ds Korporacyjnych
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl