REKLAMA

ENERGA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Energa SA w dniu 14 czerwca 2021 roku

2021-06-14 20:35
publikacja
2021-06-14 20:35
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-14
Skrócona nazwa emitenta
ENERGA S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Energa SA w dniu 14 czerwca 2021 roku
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Energa SA („Spółka") zawiadamia, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki („ZWZ”) w dniu 14 czerwca 2021 roku, jedynym akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% głosów był PKN ORLEN S.A, któremu przysługiwało 521 416 640 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 99,77% w liczbie głosów uczestniczących w ZWZ i odpowiadało 93,28% ogólnej liczby głosów w Spółce.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No. 23/2021


Date: 14 June 2021


Subject: List of shareholders holding at least 5% of votes at the
Ordinary General Meeting of Energa SA on 14 June 2021.


Legal basis: Article 70 item 3 of the Act on Offerings – list of
shareholders holding at least 5% of votes at the General Meeting


The Management Board of Energa SA (”Company”) informs that the only
shareholder holding at least 5% of votes at the Ordinary General Meeting
of the Company (“OGM”) held on 14 June 2021 was PKN ORLEN S.A, entitled
to 521,416,640 votes from the possessed shares, which represented 99.77%
of the votes taking part in the OGM and constituted 93.28% of the total
number of votes in the Company.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-14 Dominik Wadecki Wiceprezes Zarządu Energi SA ds. Operacyjnych
2021-06-14 Marek Kasicki Wiceprezes Zarządu Energi SA ds. Finansowych
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki