REKLAMA

ENERGA S.A.: Wniosek akcjonariusza dotyczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energa SA zwołanego na 20 maja 2022 roku

2022-05-16 18:35
publikacja
2022-05-16 18:35
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
1._Wniosek_akcjonariusza_-_ZWZ_ENERGA_SA_20.05.2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2._Projekt_uchwaly_ZWZ_ENERGA_SA_20.05.2022_-_zmiana_Statutu.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
3._Projekt_uchwaly_ZWZ_ENERGA_SA_20.05.2022_-_tekst_jednolity_Statutu.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
4._Projekt_uchwaly_ZWZ_ENERGA_SA_20.05.2022_-_zasady_wynagradzania_czlonkow_RN.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2022
Data sporządzenia: 2022-05-16
Skrócona nazwa emitenta
ENERGA S.A.
Temat
Wniosek akcjonariusza dotyczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energa SA zwołanego na 20 maja 2022 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Energa SA („Spółka") informuje, że w dniu 16 maja br. otrzymał od spółki Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., akcjonariusza posiadającego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, wniosek w sprawie zgłoszenia projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 20 maja 2022 roku („ZWZ”) dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ:

- pkt 13. porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki,

- pkt 14. porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,

- pkt 16. porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej ENERGA Spółka Akcyjna oraz uchylenia Uchwały Nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2020 roku,

jak również zgłoszenia kandydata na Członka Rady Nadzorczej Spółki (pkt 17. porządku obrad: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej ENERGA Spółka Akcyjna).

Treść wniosku oraz projekty uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki:
1. Wniosek akcjonariusza,
2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,
3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
4. Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej ENERGA Spółka Akcyjna oraz uchylenia Uchwały Nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2020 roku.
Załączniki
Plik Opis
1. Wniosek akcjonariusza - ZWZ ENERGA SA 20.05.2022.pdf1. Wniosek akcjonariusza - ZWZ ENERGA SA 20.05.2022.pdf 1.Wniosek akcjonariusza
2. Projekt uchwały ZWZ ENERGA SA 20.05.2022 - zmiana Statutu.pdf2. Projekt uchwały ZWZ ENERGA SA 20.05.2022 - zmiana Statutu.pdf 2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki
3. Projekt uchwały ZWZ ENERGA SA 20.05.2022 - tekst jednolity Statutu.pdf3. Projekt uchwały ZWZ ENERGA SA 20.05.2022 - tekst jednolity Statutu.pdf 3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki
4. Projekt uchwały ZWZ ENERGA SA 20.05.2022 - zasady wynagradzania członków RN.pdf4. Projekt uchwały ZWZ ENERGA SA 20.05.2022 - zasady wynagradzania członków RN.pdf 4. Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej ENERGA Spółka Akcyjna oraz uchylenia Uchwały Nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2020 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-16 Janusz Szurski Wiceprezes Zarządu Energi SA ds. Korporacyjnych
2022-05-16 Dominik Wadecki Wiceprezes Zarządu Energi SA ds. Operacyjnych
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto firmowe z gwarancją 0zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym.  Zyskaj konto firmowe z gwarancją braku opłat przez 2 lata.

Konto firmowe z gwarancją 0zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym. Zyskaj konto firmowe z gwarancją braku opłat przez 2 lata.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki