REKLAMA
WAŻNE

ENERGA S.A.: Wniesienie pozwu o uchylenie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energa SA

2023-08-21 15:21
publikacja
2023-08-21 15:21
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2023
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
ENERGA S.A.
Temat
Wniesienie pozwu o uchylenie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energa SA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Energa SA („Spółka") informuje, że Spółka otrzymała od Sądu Okręgowego w Gdańsku, IX Wydział Gospodarczy, odpis pozwu o uchylenie uchwały nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energi SA z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2022 i przeznaczenia tego zysku na podwyższenie kapitału zapasowego.

Spółka nie zgadza się z wniesionym pozwem i złoży na niego odpowiedź w terminie i w sposób przewidziany przez obowiązujące przepisy prawne.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current report No. 24/2023


Date: 21 August 2023


Subject: Statement of claim for the repeal of the resolution of Energa
SA’s Ordinary General Meeting


Legal basis: Art. 56 section 1 point 2 of the Act on Offerings - current
and periodic information


The Management Board of Energa SA ("Company") informs that the Company
received from the Regional Court in Gdańsk, 9th Commercial Division, a
copy of the statement of claim for the repeal of the resolution No. 5 of
the Ordinary General Meeting of the Company on 15 June 2023 on the
distribution of the net profit for the financial year 2022 and
allocation of this profit to increase of the supplementary capital.


The Company does not agree with the statement of claim and will submit a
statement of defence within the time limit and in the manner prescribed
by the applicable legal regulations.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-08-21 Michał Perlik Wiceprezes Zarządu Energi SA ds. Finansowych i Klimatu
2023-08-21 Janusz Szurski Wiceprezes Zarządu Energi SA ds. Korporacyjnych
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Godna zaufania metoda oszczędzania – LOKATY FACTO. Zyskaj do 5,75% w skali roku!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki