REKLAMA

ENERGA S.A.: Wniesienie pozwu o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia Energa SA

2022-08-08 14:27
publikacja
2022-08-08 14:27
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 39 / 2022
Data sporządzenia: 2022-08-08
Skrócona nazwa emitenta
ENERGA S.A.
Temat
Wniesienie pozwu o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia Energa SA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Energa SA („Spółka") informuje, że w dniu 5 sierpnia br. wpłynął do Spółki pozew jej akcjonariuszy o uchylenie uchwały nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energi SA z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021 i przeznaczenia tego zysku w całości na kapitał rezerwowy. Pozew został przesłany przez Sąd Okręgowy w Gdańsku, IX Wydział Gospodarczy.

Spółka nie zgadza się z wniesionym pozwem i złoży odpowiedź na pozew w terminie i w sposób przewidziany przez obowiązujące przepisy prawne.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current report No. 39/2022


Date: 8 August 2022


Subject: Statement of claim for the repeal of the resolution of Energa
SA’s General Meeting


Legal basis: Art. 56 section 1 point 2 of the Act on Offerings - current
and periodic information


The Management Board of Energa SA ("Company") informs that on 5 August
2022 the Company received the shareholders’ statement of claim for the
repeal of the resolution No. 5 of the Ordinary General Meeting of the
Company on 20 May 2022 on the distribution of the net profit for the
financial year 2021 and allocation of this profit in full to the reserve
capital. The statement of claim was sent by the Regional Court in
Gdańsk, 9th Commercial Division.


The Company does not agree with the statement of claim and will submit a
statement of defence within the time limit and in the manner prescribed
by the applicable legal regulations.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-08 Dominik Wadecki Wiceprezes Zarządu Energi SA ds. Operacyjnych
2022-08-08 Michał Perlik Wiceprezes Zarządu Energi SA ds. Finansowych
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto mBiznes Standard w mBanku, zyskaj 350 zł oraz aktywnie korzystaj z konta w którym masz gwarancję braku opłat przez 2 lata i 0 zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym

Otwórz konto mBiznes Standard w mBanku, zyskaj 350 zł oraz aktywnie korzystaj z konta w którym masz gwarancję braku opłat przez 2 lata i 0 zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki