8,02 zł
2,17% 0,17 zł
Energa S.A. (ENG)

Utrzymanie ratingu spółki Energa przez agencję Fitch Ratings

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2018
Data sporządzenia: 2018-03-21
Skrócona nazwa emitenta
ENERGA S.A.
Temat
Utrzymanie ratingu spółki Energa przez agencję Fitch Ratings
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Energi SA ("Spółka", „Energa”) informuje, że w dniu 21 marca 2018 roku agencja ratingowa Fitch Ratings ("Agencja", "Fitch”) potwierdziła długoterminowe oceny ratingowe w walucie obcej i krajowej dla Spółki jako emitenta na poziomie „BBB” z perspektywą stabilną, ocenę na poziomie „BBB” dla wyemitowanych przez spółkę zależną Energa Finance AB (publ) obligacji, a także ocenę na poziomie „BB+” dla wyemitowanych przez Energę SA obligacji hybrydowych.

Utrzymanie ratingu Agencja uzasadnia dominującym udziałem Linii Biznesowej Dystrybucja w łącznych, planowanych nakładach inwestycyjnych oraz w EBITDA Grupy, co ogranicza ryzyko biznesowe i zapewnia przewidywalność przepływów środków pieniężnych w porównaniu z wytwarzaniem konwencjonalnym. Jednocześnie Agencja uwzględnia w ocenie ryzyko biznesowe związane z projektem Elektrownia Ostrołęka C. Fitch wskazuje, iż ryzyko to jest ograniczane poprzez m.in. partnerstwo strategiczne przy realizacji projektu, udział dodatkowych inwestorów w jego finansowaniu oraz wprowadzenie Rynku Mocy w Polsce.

Fitch w swoim raporcie ocenia, że zadłużenie Energi SA znajduje się na umiarkowanym poziomie ze wskaźnikiem dźwigni finansowej netto opartej na przepływach środków z działalności operacyjnej (FFO) na poziomie 1,7 dla 2017 roku. Wskaźnik ten zwiększy się według Agencji w latach 2018-2022 do poziomu 3 zachowując tym samym pewien margines względem maksymalnego dopuszczalnego przy ratingu BBB poziomu 3,5.

Pełna treść raportu Agencji jest dostępna na stronie Fitch Ratings.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No. 10/2018


Prepared on: 21 March 2018


Subject: Fitch Ratings affirms Energa’s rating


Legal basis: Article 56 section 1 point 2 of the Act on public offering
– current and periodic information


The Management Board of Energa SA (‘Company’, ‘Energa’) announces that
on 21 March 2018, Fitch Ratings (‘Agency’, ‘Fitch’) affirmed the
Company’s Long-Term foreign- and local-currency Issuer Default Ratings
(IDRs) at 'BBB' with a Stable Outlook, a ‘BBB' rating for the bonds
issued by the Company's subsidiary Energa Finance AB (publ), and a ‘BB+’
rating for Energa’s hybrid bonds.


The Agency justified its decision by the dominant share of the
Distribution Business Line in total planned capital expenditures and in
the Group’s EBITDA, which mitigates business risks and ensures
predictability of cash flows compared to conventional production. At the
same time, the Agency factored in the business risk associated with the
Elektrownia Ostrołęka C project. Fitch pointed out that this risk was
mitigated by, amongst others, strategic partnership in the project’s
implementation, participation of additional investors in its financing
and emergence of the Power Market in Poland.


In its report, Fitch estimates that Energa SA’s debt is at a moderate
level, with a FFO-adjusted net leverage of 1.7 for 2017. The Agency
expects this ratio to increase to 3 in 2018-2022, there still being some
margin left in relation to the maximum level of 3.5 allowed under the
BBB rating.


The Agency’s full report is available on the Fitch Ratings website.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-03-21 Jacek Kościelniak Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
2018-03-21 Alicja Barbara Klimiuk p.o. Prezesa Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl