REKLAMA

ENERGA S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Energa SA w dniu 20 maja 2022 roku

2022-05-20 15:43
publikacja
2022-05-20 15:43
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
1._Tresc_uchwal_przyjetych_przez_ZWZ_Energa_SA_w_dniu_20.05.2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
1._Content_of_the_resolutions_of_the_OGM_dated_20_May_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2022
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
ENERGA S.A.
Temat
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Energa SA w dniu 20 maja 2022 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Energa SA („Spółka") przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”) w dniu 20 maja 2022 roku wraz z wynikami głosowań. Spółka informuje, że ZWZ nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów porządku obrad.

Jednocześnie Spółka przedstawia informacje o sprzeciwach do uchwał zgłoszonych przez akcjonariuszy podczas ZWZ. Sprzeciw do uchwał nr 5, 11, 15, 22 zgłosiło trzech akcjonariuszy, sprzeciw do uchwały nr 7 zgłosiło dwóch akcjonariuszy, natomiast sprzeciw do uchwał nr 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 zgłosił jeden akcjonariusz. Zgłoszone sprzeciwy zostały zaprotokołowane.
Załączniki
Plik Opis
1. Treść uchwał przyjętych przez ZWZ Energa SA w dniu 20.05.2022.pdf1. Treść uchwał przyjętych przez ZWZ Energa SA w dniu 20.05.2022.pdf 1. Treść uchwał przyjętych przez ZWZ Energa SA w dniu 20.05.2022
1. Content of the resolutions of the OGM dated 20 May 2022.pdf1. Content of the resolutions of the OGM dated 20 May 2022.pdf 1. Content of the resolutions of the OGM dated 20 May 2022

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No. 30/2022


Date: 20 May 2022


Subject: Content of the resolutions adopted by the Ordinary General
Meeting of Energa SA on 22 May 2022


Legal basis: Article 56 section 1 item 2 of the Act on Offerings –
current and periodic information


The Management Board of Energa SA (“Company”) submits enclosed herewith
content of the resolutions adopted by the Company’s Ordinary General
Meeting (“OGM”) on 20 May 2022, together with the voting results. The
Company informs that the OGM did not depart from considering any of the
planned items on the agenda.


At the same time the Company presents information on objections to
resolutions raised by shareholders during the OGM. Objection to the
resolutions No. 5, 11, 15, 22 was raised by three shareholders,
objection to the resolution No. 7 was raised by two shareholders, while
objection to the resolutions No. 8, 9, 10, 12 ,13, 14, 16, 17, 18, 19,
20, 21 was raised by one shareholder.The objections were recorded to the
OGM protocol.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-20 Adrianna Sikorska Wiceprezes Zarządu Energi SA ds. Komunikacji
2022-05-20 Michał Perlik Wiceprezes Zarządu Energi SA ds. Finansowych
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Przekonaj się, dlaczego warto wziąć kredyt gotówkowy w mBanku (RRSO 20,53%)

Przekonaj się, dlaczego warto wziąć kredyt gotówkowy w mBanku (RRSO 20,53%)

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki