8,02 zł
2,17% 0,17 zł
Energa S.A. (ENG)

Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. „Budowa Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW”

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2018
Data sporządzenia: 2018-04-04
Skrócona nazwa emitenta
ENERGA S.A.
Temat
Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. „Budowa Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW”
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2018, Zarząd ENERGA SA („Emitent”) informuje,
że w dniu 4 kwietnia 2018 roku powziął informację o rozstrzygnięciu przez spółkę Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o. („Zamawiający”) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. „Budowa Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW” („Postępowanie”, „Zamówienie”) poprzez wybór Konsorcjum GE Power Sp. z o.o. i Alstom Power System S.A.S, jako Generalnego Wykonawcy, który zaoferował wykonanie przedmiotu Zamówienia
o parametrach określonych w ofercie za kwotę netto 5.049.729.000,00 zł, brutto 6.023.034.950,00 zł.

Rozstrzygnięcie Postępowania nie jest równoznaczne z:
- wyrażeniem zgody na zawarcie kontraktu z Generalnym Wykonawcą – do wyrażenia takiej zgody konieczna jest bowiem między innymi uprzednia zgoda Rady Nadzorczej Emitenta;
- wyrażeniem zgody na wydanie polecenia rozpoczęcia prac (ang. NTP – notice to proceed) - wydanie NTP wymaga bowiem między innymi uprzedniej zgody Rady Nadzorczej Emitenta oraz uprzedniego wyrażenia kierunkowej zgody przez Walne Zgromadzenie Emitenta na przystąpienie do Etapu Budowy.

Szacuje się, że nakłady inwestycyjne w związku z zawarciem umowy pomiędzy Zamawiającym, a Generalnym Wykonawcą, do czasu wydania NTP nie przekroczą równowartości 4% ceny objętej umową.

Emitent w osobnych raportach bieżących przekaże dalsze informacje dotyczące Zamówienia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current report No: 14/2018


Date: 4 Apr 2018


Issuer’s abridged name: ENERGA SA


Legal basis: Article 17(1) MAR – inside information


Subject: Resolution of a public procurement award procedure titled
“Construction of Elektrownia Ostrołęka C with a capacity of
approximately 1,000 MW”


Report:


With reference to current report No 13/2018, the Management Board of
ENERGA SA (the “Issuer”) informs that on 4 April 2018 it was notified
that Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o. (the “Contracting Authority”) had
resolved a public procurement award procedure titled “Construction of
Elektrownia Ostrołęka C with a capacity of approximately 1,000 MW” (the
“Procedure”, “Contract”) by selecting a Consortium composed of GE Power
Sp. z o.o. and Alstom Power System S.A.S. as the General Contractor
which offered to perform the Contract with the parameters specified in
the tender for a net amount of PLN 5,049,729,000.00, gross amount PLN
6,023,034,950.00.


The resolution of the Procedure is not tantamount to:


- consenting to the conclusion of a contract agreement with the General
Contractor – such consent requires, among other things, a prior consent
of the Supervisory Board;


- consenting to the issue of a notice to proceed (NTP) – the NTP
requires, among other things, a prior consent of the Supervisory Board
of the Issuer and a prior consent in principle to commence the
Construction Stage granted by the General Meeting of the Issuer.


It is estimated that the investment outlays connected with the
conclusion of the contract agreement between the Contracting Authority
and the General Contractor prior to the issue of the NTP will not exceed
the equivalent of 4% of the contracted price.


The Issuer will provide further information regarding the Contract in
separate current reports.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-04-04 Jacek Kościelniak Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
2018-04-04 Grzegorz Ksepko Wiceprezes Zarządu ds. Koorporacyjnych
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl