ENERGA S.A.: Rekomendacja Zarządu ENERGA SA w sprawie dywidendy

2019-04-15 22:15
publikacja
2019-04-15 22:15
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2019
Data sporządzenia: 2019-04-15
Skrócona nazwa emitenta
ENERGA S.A.
Temat
Rekomendacja Zarządu ENERGA SA w sprawie dywidendy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki ENERGA SA ("Spółka") informuje, że w dniu 15 kwietnia 2019 roku, podjął decyzję, iż nie będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu ENERGA SA wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku. Całość zysku netto za 2018 rok, w wysokości 495 002 271,26 zł, zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy.
Uzasadnieniem dla powyższej decyzji jest realizacja "Strategii Grupy ENERGA na lata 2016-2025" ("Strategia") przyjętej w dniu 15 listopada 2016 roku (raport bieżący nr 40/2016), zgodnie z którą polityka wypłat dywidendy dostosowywana jest do potrzeb finansowych procesu inwestycyjnego.
Jednocześnie, w przyszłości Zarząd nie wyklucza powrotu do wypłaty dywidendy akcjonariuszom, której poziom determinowany będzie realizacją Strategii.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Title: ENERGA SA Management Board's recommendation on the dividend
payment


Date: April 15, 2019


Report: Current
Report No. 6/2019


Subject: ENERGA SA
Management Board's recommendation on the dividend payment


Legal basis: Article
17(1) of the Market Abuse Regulation - confidential information


The Management Board
of ENERGA SA ("Company") hereby reports that on 15 April 2019 it decided
not to recommend to the General Meeting of ENERGA SA payment of dividend
for the financial year ended 31 December 2018. The entire net profit for
2018 amounting to PLN 495 002 271,26 will be transferred to the
supplementary capital.


The above decision is
reasoned by the implementation of the "Strategy of the ENERGA Group for
2016-2025" ("Strategy") adopted on 15 November 2016 (Current Report No.
40/2016), pursuant to which the dividend payment policy is adapted to
the financial needs of the investment process.


However, the
Management Board does not rule out the possibility of reverting to
payment of dividend to the shareholders which level will be determined
by the implementation of the Strategy.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-15 Grzegorz Ksepko Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych
2019-04-15 Jacek Kościelniak Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki