6,8800 zł
-0,58% -0,0400 zł
Energa S.A. (ENG)

Przyjęcie uzgodnienia na temat analiz w okresie zawieszenia prac nad projektem Ostrołęka "C".

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2020
Data sporządzenia: 2020-02-23
Skrócona nazwa emitenta
ENERGA S.A.
Temat
Przyjęcie uzgodnienia na temat analiz w okresie zawieszenia prac nad projektem Ostrołęka "C".
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2020 z 13 lutego 2020 roku, Zarząd Energa S.A. („Emitent") informuje, że w dniu 21 lutego 2020 r. spółki ENERGA S.A. i ENEA S.A. (dalej łącznie „Sponsorzy”), podpisały Uzgodnienie na temat analiz w okresie zawieszenia prac nad Projektem Ostrołęka "C" ("Uzgodnienie").

O przeprowadzeniu analiz dotyczących budowy Elektrowni Ostrołęka "C" o mocy ok. 1000 MW ("Projekt") Sponsorzy postanowili w podpisanym w dniu 13 lutego 2020 r. Porozumieniu Dotyczącym Dalszych Działań w Projekcie Ostrołęka "C" (o którym Emitent informował we wcześniejszym raporcie bieżącym nr 8/2020 z 13 lutego 2020 roku).

Uzgodnienie określa szczegółowy zakres i harmonogram analiz aspektów techniczno – technologicznych, ekonomicznych, organizacyjno-prawnych oraz finansowych Projektu. Zgodnie z założeniami Sponsorów, wieloetapowy proces analiz zostanie ukończony do dnia 7 maja 2020 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No. 11/2020


Date: 23 February 2020


Subject Adoption of the Arrangements on the subject of analyses during
the suspension of work on the Ostrołęka "C" Project.


Legal basis: Article 17 (1-3) of MAR – inside information


With reference to current report No. 8/2020 of 13 February 2020, the
Management Board of Energa SA ("Issuer") informs that on 21 February
2020 the companies ENERGA S.A. and ENEA S.A. (hereinafter jointly
"Sponsors"), signed the Arrangements on the analyses during the
suspension of work on the Ostrołęka "C" Project ("Arrangements").


About carrying out analyses regarding the construction of the Ostrołęka
"C" Power Plant with a capacity of approx. 1,000 MW ("Project") the
Sponsors decided in the Agreement signed on 13 February 2020 regarding
further actions in the Ostrołęka “C” Project (which the Issuer announced
in the earlier current report No. 8/2020 of 13 February 2020).


The Arrangements determine the detailed scope and schedule of analyses
of technical, technological, economic, organizational and legal aspects
as well as financial aspects of the Project. According to the Sponsors'
assumptions, the multi-stage analysis process will be completed until 7
May 2020.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-02-23 Grzegorz Ksepko Wiceprezes Zarządu Energa SA ds. Korporacyjnych
2020-02-23 Adrianna Sikorska Wiceprezes Zarządu Energa SA ds. Komunikacji
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Kalendarium

  • NWZA ws. zmiany statutu oraz zmiany składu RN.

  • Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 7 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez PKN Orlen SA.

  • Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

  • NWZA ws. zmiany składu RN oraz zmiany statutu.

  • NWZA ws. zmiany składu RN oraz zmiany statutu.

    Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 7 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez PKN Orlen SA.

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.