REKLAMA

ENERGA S.A.: Powołanie Prezesa Zarządu Energa SA

2022-08-22 18:17
publikacja
2022-08-22 18:17
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 40 / 2022
Data sporządzenia: 2022-08-22
Skrócona nazwa emitenta
ENERGA S.A.
Temat
Powołanie Prezesa Zarządu Energa SA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Energa SA („Spółka") informuje, że w dniu 22 sierpnia 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu Pani Zofii Paryły w skład Zarządu Energa SA VII Kadencji, powierzając Jej pełnienie funkcji Prezesa Zarządu, od dnia 1 września 2022 roku.

Spółka poniżej przekazuje informacje dotyczące Pani Zofii Paryły.

Pani Zofia Paryła – Prezes Zarządu Energa SA.

Menedżer z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym w obszarach zarządzania, finansów, księgowości i rachunkowości.

W latach 2020-2022 prezes Zarządu Grupy Lotos S.A. W latach 2019-2020 pełniła funkcję wiceprezesa Zarządu ds. finansowych Grupy Lotos S.A. W latach 2017-2018 wiceprezes Zarządu Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.

W latach 1997-2017 związana z sektorem prywatnym, w tym w latach 2010-2017 na stanowisku głównej księgowej. Karierę zawodową rozpoczęła w 1985 roku w Krajowej Państwowej Komunikacji Samochodowej w Krakowie.

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Podsiada dyplom Executive MBA walidowany przez Apsley Business School w Londynie a przyznany przez Collegium Humanum – Szkołę Główną Menedżerską w Warszawie.

Pani Zofia Paryła nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Energi SA, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu, jak również nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No. 40/2022


Date: 22 August 2022


Subject: Appointment of the President of Energa SA’s Management Board


Legal basis: Art. 56 section 1 point 2 of the Act on Offerings – current
and periodic information


The Management Board of Energa SA (“Company”) informs that on 22 August
2022 the Supervisory Board of the Company appointed Ms. Zofia Paryła to
hold as of 1 September 2022 the position of the President of the
Company’s Management Board of the 7th term of office.


The Company below provides information on Ms. Zofia Paryła.


Ms. Zofia Paryła – President of the Management Board of Energa SA.


Manager with several years of professional experience in the areas of
management, finance, bookkeeping and accounting.


In 2020-2022, the President of the Management Board of Grupa Lotos SA.
From 2019 to 2020 she was the Vice-President of the Management Board for
Finance at Grupa Lotos S.A. Between 2017 and 2018, the Vice-President of
the Management Board of Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.


In 1997-2017, she worked in private sector, including as chief
accountant in 2010-2017. She started her professional career in 1985, at
Krajowa Państwowa Komunikacja Samochodowa (public transport company) of
Kraków.


Ms. Zofia Maria Paryła is a graduate of the Cracow University of
Economics. She holds an Executive MBA diploma validated by Apsley
Business School of London and awarded by Collegium Humanum - Warsaw
Management University.


Ms. Zofia Paryła is not engaged in any form of business activity
competitive to Energa SA, does not participate in a competitive company
or partnership, as a partner of a civil law partnership, a partnership
or as a member of a company body and does not participate in any other
competitive legal person as a member of its body as well as she is not
listed in the Register of Insolvent Debtors maintained under the
National Register Court Act.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-22 Michał Perlik Wiceprezes Zarządu Energi SA ds. Finansowych
2022-08-22 Janusz Szurski Wiceprezes Zarządu Energi SA ds. Korporacyjnych
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz pracownika? Znajdź go na Pracuj.pl

Szukasz pracownika? Znajdź go na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki