REKLAMA

ENERGA S.A.: Potwierdzenie ratingu dla Energa SA przez agencję ratingową Moody’s

2021-09-24 12:05
publikacja
2021-09-24 12:05
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2021
Data sporządzenia: 2021-09-24
Skrócona nazwa emitenta
ENERGA S.A.
Temat
Potwierdzenie ratingu dla Energa SA przez agencję ratingową Moody’s
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Energa SA („Spółka", „Emitent”) informuje, że w dniu 23 września 2021 roku agencja ratingowa Moody’s („Agencja", „Moody’s") wydała opinię kredytową, w której potwierdziła długoterminową ocenę ratingową w walucie krajowej dla Spółki na poziomie "Baa2" z perspektywą stabilną.
Agencja uzasadnia rating niskim ryzykiem biznesowym Linii Biznesowej Dystrybucja, która ma dominujący udział w EBITDA Grupy Energa i prowadzi działalność w ugruntowanym obszarze regulacyjnym, oraz prognozowanym, umiarkowanym poziomem dźwigni finansowej. Jednocześnie Moody’s wskazuje, iż wpływ powyższych czynników na przyznany rating równoważy wyższy profil ryzyka biznesowego Linii Biznesowej Wytwarzanie i Linii Biznesowej Sprzedaż oraz plan inwestycyjny na lata 2021-2030, który, w ocenie Agencji, prawdopodobnie będzie w coraz wyższym stopniu obciążał obecny, silny profil finansowy Emitenta. Ocena ratingu Spółki uwzględnia również profil kredytowy jej akcjonariusza strategicznego, tj. PKN ORLEN S.A.
Pełna treść raportu Agencji jest dostępna na stronie Moody’s. Rating został przyznany na zlecenie Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No. 32/2021


Date: 24 September 2021


Subject: Affirmation of Energa SA’s rating by Moody's


Legal basis: Article 17(1) MAR - inside information.


The Management Board of Energa SA (“Company”, “Issuer”) informs that on
23 September 2021 the rating agency Moody’s Investors Service (“Agency”,
“Moody’s”) issued a credit opinion in which it affirmed the Company’s
Long-Term Issuer Ratings - Domestic Currency at “Baa2” with a Stable
Outlook.


The Agency justifies the rating by low business risk of the Distribution
Business Line which has a dominant share in the Group’s EBITDA and
operates in well-established regulatory framework, and the Company’s
forecast moderate leverage. Simultaneously, Moody’s indicates that the
impact of the above factors on awarded rating is balanced by the higher
business risk profile of the Generation and Sales Business Lines, and
the investment plan for 2021-2030 which, in Agency’s opinion, is likely
to increasingly weigh on the Company's currently strong financial
profile. The Company’s rating assessment also includes the credit
profile of its strategic shareholder, i.e. PKN ORLEN S.A.


The Agency’s full report is available on the Moody’s website. The rating
was awarded at the request of the Issuer.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-24 Marek Kasicki Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
2021-09-24 Dominik Wadecki Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kupuj taniej wszystko, czego potrzebujesz z pożyczką bez prowizji. RRSO 12,08%

Kupuj taniej wszystko, czego potrzebujesz z pożyczką bez prowizji. RRSO 12,08%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki