REKLAMA

ENERGA S.A.: Piąte i ostatnie wezwanie do złożenia dokumentów akcji Energa SA

2020-11-16 13:15
publikacja
2020-11-16 13:15
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 76 / 2020
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
ENERGA S.A.
Temat
Piąte i ostatnie wezwanie do złożenia dokumentów akcji Energa SA
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd spółki Energa SA („Spółka”), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.), wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji Spółki w celu dematerializacji akcji i rejestracji ich w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 472, budynek Olivia Tower, piętro XI, pokój 1114, w dni robocze (poniedziałek-piątek) w godzinach od 8.00 do 16.00.

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Niniejsze wezwanie jest piątym i ostatnim wymaganym przez ww. przepis prawa.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No. 76/2020


Date: 16 November 2020


Subject: The fifth and the last call to submit Energa SA share documents


Legal basis: Other regulations


The Management Board of Energa SA (the "Company") pursuant to Art. 16 of
the Act of August 30, 2019, on amending the Act - Code of Commercial
Companies and certain other acts (Journal of Laws of 2019, item 1798, as
amended), hereby calls on the shareholders holding the Company’s share
documents to submit them in order to dematerialize the shares and
register them with Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (the
Central Securities Depository of Poland, KDPW S.A.)


The share documents should be submitted to the Company’s registered
office in Gdańsk, at al. Grunwaldzka 472, in Olivia Tower building, 11
floor, room 1114, on working days (Monday to Friday) from 8.00 am to
4.00 pm.


The share documents will be submitted against a written receipt issued
to the shareholder.


This call is the fifth and the last required by law.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-16 Dominik Wadecki Wiceprezes Zarządu Energi SA ds. Operacyjnych
2020-11-16 Marek Kasicki Wiceprezes Zarządu Energi SA ds. Finansowych
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki