8,81 zł
-0,23% -0,02 zł
Energa S.A. (ENG)

Określenie przez Radę Nadzorczą ENERGA SA sposobu wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Umowy z Generalnym Wykonawcą

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 2018
Data sporządzenia: 2018-07-05
Skrócona nazwa emitenta
ENERGA S.A.
Temat
Określenie przez Radę Nadzorczą ENERGA SA sposobu wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Umowy z Generalnym Wykonawcą
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2018 z 2 lipca 2018 roku, Zarząd ENERGA SA („Emitent”) informuje, że w dniu 5 lipca 2018 roku powziął informację o podjęciu uchwały przez Radę Nadzorczą Emitenta, zgodnie z którą Rada Nadzorcza określiła sposób wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników („NZW”) Spółki Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o. („Spółka”) w ten sposób, że ENERGA SA będzie głosowała za podjęciem uchwały stwierdzającej wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę Umowy o zamówienie publiczne z Generalnym Wykonawcą: Konsorcjum GE Power Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum oraz ALSTOM Power Systems S.A.S., wyłonionym w ramach przeprowadzonego przez Spółkę postępowania o udzielenie sektorowego zamówienia publicznego w trybie dialogu konkurencyjnego pn. „Budowa Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW” .
Określenie sposobu wykonywania prawa głosu na NZW Spółki przez Radę Nadzorczą Emitenta, jak również ewentualne podjęcie przez NZW Spółki przedmiotowej uchwały, nie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wydanie polecenia rozpoczęcia prac (ang. NTP – notice to proceed) - wydanie NTP wymaga bowiem między innymi uprzedniej zgody Rady Nadzorczej Emitenta w tym przedmiocie oraz uprzedniego wyrażenia kierunkowej zgody przez Walne Zgromadzenie Emitenta na przystąpienie do Etapu Budowy.

Emitent w osobnych raportach bieżących będzie przekazywał dalsze informacje dotyczące procesu związanego z uzyskiwaniem zgody na zawarcie Umowy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No.: 31 /2018


Prepared on: 5 July 2018


Subject: Determination by the Supervisory Board of ENERGA SA of the
manner of exercising voting rights at the Extraordinary General Meeting
of Shareholders of Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o. regarding consent to
the conclusion of Agreement with the General Contractor


Legal basis: Article 17(1) of the Market Abuse Regulation – confidential
information


Content of the report:


Further to Current Report No. 28/2018 of 2 July 2018, the Management
Board of ENERGA SA (the “Issuer”) announces that on 5 July 2018, it was
notified of the resolution adopted by the Issuer's Supervisory Board,
pursuant to which the Supervisory Board determined the manner of
exercising voting rights at the Extraordinary General Meeting of
Shareholders of Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o. (“Company”) to be as
follows: ENERGA SA shall vote in favour of adopting a resolution
granting consent to the conclusion by the Company of a Public
Procurement Agreement with the General Contractor: A Consortium of GE
Power Sp. z o.o. – Consortium Leader and ALSTOM Power Systems S.A.S.,
selected in a public utilities contract award procedure conducted by the
Company in the form of a competitive dialogue for the “Construction of
Ostrołęka Power Plant C with a capacity of approximately 1,000 MW”.


Determination by the Issuer's Supervisory Board of the manner of
exercising voting rights at the Company’s Extraordinary General Meeting
of Shareholders as well as possible adoption of a relevant resolution by
the Company’s Extraordinary General Meeting of Shareholders are not
tantamount to consenting to the issue of a notice to proceed (NTP) – the
NTP requires, among other things, a prior relevant consent of the
Supervisory Board of the Issuer and a prior consent in principle to
commence the Construction Stage granted by the General Meeting of the
Issuer.


The Issuer will provide further information regarding the process of
obtaining the consent to the conclusion of the Agreement in separate
current reports.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-07-05 Jacek Kościelniak Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
2018-07-05 Grzegorz Ksepko Wiceprezes Zarządu ds. Korporycyjnych
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl