10,48 zł
3,25% 0,33 zł
Energa S.A. (ENG)

Nadanie ratingu planowanej emisji obligacji hybrydowych ENERGA SA

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 35 / 2017
Data sporządzenia: 2017-09-01
Skrócona nazwa emitenta
ENERGA S.A.
Temat
Nadanie ratingu planowanej emisji obligacji hybrydowych ENERGA SA
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ENERGA SA („Spółka”) informuje, iż 1 września 2017 roku agencja ratingowa Fitch Ratings („Agencja”, „Fitch”) nadała wstępny rating na poziomie BB+ (EXP) dla planowanej emisji obligacji hybrydowych w kwocie 250 mln EUR. Nadanie ratingu ma związek ze skonkretyzowaniem ustaleń ws. emisji obligacji hybrydowych pomiędzy ENERGA SA a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym („EBI”).
Spółka planuje pozyskać finansowanie od EBI w ramach Planu Inwestycyjnego Komisji Europejskiej, tj. Planu Junckera. Emitowane obligacje to podporządkowane, niezabezpieczone, kuponowe papiery wartościowe na okaziciela. Emisja obligacji zakłada dwie transze po 125 mln EUR każda o zapadalności odpowiednio 16 i 20 lat, z możliwym wcześniejszym terminem wykupu. Finalne parametry emisji zostaną określone w umowach pomiędzy Spółką i EBI oraz warunkach emisji.
Zgodnie z metodologią Fitch (Non-Financial Corporates Hybrids Treatment and Notching Criteria) przedmiotowe obligacje na potrzeby kalkulacji wskaźników dźwigni finansowej zostaną zakwalifikowane jako kapitał własny w wysokości 50 proc. finansowania.
Celem pozyskania finansowania jest realizacja programu inwestycyjnego w segmencie Dystrybucja obejmującego modernizację oraz rozbudowę aktywów dystrybucyjnych Grupy ENERGA w latach 2017-2019.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current report no. 35/2017


Report title: Rating assigned to ENERGA SA’s planned hybrid bond issue


Date: 1 September 2017


Legal basis: Art. 17 sec. 1 MAR – confidential information.

The Management Board of ENERGA SA („Company”) reports that on 1
September 2017 the rating agency of Fitch Ratings („Agency”, „Fitch”)
assigned an expected rating of BB+ (EXP) to the planned hybrid bond
issue for EUR 250 million. The assignment of this rating is linked to
the specific arrangements regarding the hybrid bond issue made by and
between ENERGA SA and the European Investment Bank („EIB”).


The Company plans to obtain financing from EIB under the European
Commission’s Investment Plan, i.e. the Juncker Plan. The bonds to be
issued are subordinated, unsecured bearer bonds offered in the form of
coupon-bearing securities. The bond issue calls for two tranches of EUR
125 million each with maturities of 16 and 20 years, respectively, with
an early redemption option. The issue’s final parameters will be
specified in the agreements between the Company and EIB and in the terms
and conditions of the issue.


According to Fitch’s methodology (Non-Financial Corporates Hybrids
Treatment and Notching Criteria), for the purpose of calculating
leverage ratios, 50% of the financing amount of these bonds will be
treated as equity.


The purpose of securing this financing is to execute the investment
program in the Distribution Segment involving the modernization and
expansion of the ENERGA Group’s distribution assets in 2017-2019.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-09-01 Jacek Kościelniak Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
2017-09-01 Grzegorz Ksepko Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl