8,81 zł
-0,23% -0,02 zł
Energa S.A. (ENG)

Informacje na temat powołanego Prezesa Zarządu – uzupełnienie raportu bieżącego nr 26/2018

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2018
Data sporządzenia: 2018-07-04
Skrócona nazwa emitenta
ENERGA S.A.
Temat
Informacje na temat powołanego Prezesa Zarządu – uzupełnienie raportu bieżącego nr 26/2018
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ENERGA SA ("Spółka") przekazuje informacje dotyczące Prezesa Zarządu Spółki powołanego z dniem 2 lipca 2018 roku przez Radę Nadzorczą Spółki.

Arkadiusz Siwko – Prezes Zarządu
Arkadiusz Siwko, doświadczony i ceniony manager, jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył kurs maklera papierów wartościowych w Warszawie pod patronatem Uniwersytetu Oksfordzkiego, a także kurs doradcy inwestycyjnego. Ponadto odbył w Waszyngtonie szkolenie w zakresie zarządzania kryzysowego w strukturach państwa pod patronatem Departamentu Stanu USA.
W latach 1989–1991 związany z Polską Akademią Nauk jako pracownik naukowy Wydziału Nauk Prawnych. Następnie został Dyrektorem Gabinetu Ministra Spraw Wewnętrznych, sprawując w latach 1991–1992 nadzór nad biurami administracyjnymi, koncesji, spraw prawnych i zagranicznych MSW oraz Strażą Pożarną. W 1992 r. został doradcą Ministra – Szefa Centralnego Urzędu Planowania w zakresie strategii rozwoju.
W latach 1993–1996 zajmował stanowisko Prezesa Krajowego Biura Doradztwa Finansowego „Projekt”, był także Przewodniczącym Fundacji Warszawski Instytut Finansów i Spraw Międzynarodowych. W 1996 r. został doradcą prawnym Wojewody Warszawskiego do spraw reformy administracyjnej kraju, a w 1997 r. objął funkcję Wiceprezesa Zarządu Polskiej Organizacji Rozwoju Turystyki i jednocześnie doradcy Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki. W latach 1998–2005 piastował stanowisko Wiceprezesa Zarządu spółki Orbis S.A., a także Dyrektora Akademii Orbis S.A.
W roku 2005 został doradcą Ministra Transportu i Budownictwa w zakresie transportu i rozwoju. W latach 2006–2008 był Prezesem Zarządu Operatora Logistycznego Paliw Płynnych, lidera rynku składowania paliw, w tym zapasów obowiązkowych i rezerw państwowych, a następnie w okresie od 2008 do 2013 r. Dyrektorem Generalnym Krajowego Biura Doradztwa Finansowego „Projekt”. Od 2013 r. piastował stanowisko Prezesa Zarządu Instytutu Studiów Strategicznych Grosvenor House.
W grudniu 2015 r. został powołany przez Radę Nadzorczą na stanowisko Prezesa Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. – największego koncernu obronnego w Europie Wschodniej. Funkcję sprawował do lutego 2017 r. W tym czasie PGZ zawarła największy w historii polskiego przemysłu zbrojeniowego kontrakt na dostawy uzbrojenia dla sił zbrojnych RP.
Na początku lat 90-tych był silnie związany z Gdańskiem, jako zastępca redaktora naczelnego tygodnika „Młoda Polska”. Za co został uhonorowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wicepremiera Piotra Glińskiego odznaką „Zasłużony dla kultury polskiej”.
Pan Arkadiusz Siwko nie wykonuje działalności konkurencyjnej wobec działalności ENERGA SA, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec ENERGA SA jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów, jak również nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No. 29/2018


Date: 4 July 2018


Subject: Information on appointed President of the Management Board –
supplement to Current Report No. 26/2018


Legal basis: Article 56 Sec. 1 Item 2 of the Act on Offerings – current
and periodic information.


The Management Board of ENERGA SA (“Company”) hereby publishes
information about President of the Management Board appointed on 2 July
2018 by the Company’s Supervisory Board.


Arkadiusz Siwko – President of the Management Board


An experienced and valued manager, he is a graduate of the Faculty of
Law of the Adam Mickiewicz University in Poznań. He completed a
securities broker course in Warsaw under the patronage of the University
of Oxford, an investment adviser course, and a state institution crisis
management course in Washington, under the patronage of the U.S.
Department of State.


In 1989–1991, he worked as a researcher at the Faculty of Legal Sciences
of the Polish Academy of Sciences. He then served as Director of the
Office of the Minister of Internal Affairs, supervising in 1991–1992
administrative offices, concessions, legal and foreign affairs of the
Ministry of the Interior and fire brigades. In 1992, he became a
development strategy adviser to the Minister, Head of the Central
Planning Office.


In 1993–1996, he held the position of the President of the “Projekt”
National Bureau of Financial Consulting, and was also the Chairman of
the Warsaw Institute for Finance and International Affairs Foundation.
In 1996, he became the legal adviser to the Governor of Warsaw for
national administrative reform, and in 1997 he was appointed
Vice-President of the Management Board of the Polish Tourism
Organization and adviser to the President of the Office of Physical
Culture and Tourism. In 1998–2005, he held the position of the
Vice-President of the Management Board of Orbis S.A. and the Director of
the Orbis S.A. Academy.


In 2005, he became the transport and development adviser to the Minister
of Transport and Construction. In 2006–2008, he was the President of the
Management Board of Operator Logistyczny Paliw Płynnych, a leader in the
fuel storage market (including mandatory and state reserves); then, in
2008-2013, he was the General Manager of the “Projekt” National Bureau
of Financial Consulting. In 2013, he became the President of the Board
of the Grosvenor House Institute of Strategic Studies.


In December 2015, the Supervisory Board of Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
– the largest defence group in Eastern Europe – appointed him President
of the Management Board. He held this position until February 2017.
During his tenure, PGZ concluded the largest armaments contract in the
history of the Polish armaments industry – the contract to supply
armaments to the armed forces of the Republic of Poland.


In the early 1990s, Arkadiusz Siwko served as deputy editor-in-chief of
the Młoda Polska weekly in Gdańsk, for which he received the Decoration
of Honor Meritorious for Polish Culture from the Minister of Culture and
National Heritage, deputy Prime Minister Piotr Gliński.


Mr. Arkadiusz Siwko is not engaged in any business competitive to that
of ENERGA SA, does not participate in any competitive entity as a
partner in a civil law company or partnership or as a member of a
corporate body of a joint stock or limited liability company and does
not participate in any other competitive legal person as a member of its
corporate authority, or is listed in the Register of Insolvent Debtors
kept pursuant to the National Court Register Act.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-07-04 Alicja Barbara Klimiuk Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych
2018-07-04 Grzegorz Ksepko Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl