REKLAMA

ENERGA S.A.: Informacja spółki Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o. w sprawie zawieszenia prac związanych z budową Elektrowni Ostrołęka "C”

2020-02-14 16:36
publikacja
2020-02-14 16:36
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2020
Data sporządzenia: 2020-02-14
Skrócona nazwa emitenta
ENERGA S.A.
Temat
Informacja spółki Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o. w sprawie zawieszenia prac związanych z budową Elektrowni Ostrołęka "C”
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2018 z 12 lipca 2018 roku i raportu bieżącego nr 56/2018 z dnia 29 grudnia 2018 r. Zarząd Energa SA („Emitent") informuje, że Emitent powziął informację o:

- przekazaniu 14 lutego 2020 roku przez Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o. z siedzibą w Ostrołęce („Spółka"), realizującą budowę Elektrowni Ostrołęka "C" o mocy ok. 1000 MW („Projekt”), generalnemu wykonawcy Kontraktu Budowa Elektrowni Ostrołęka "C" o mocy ok. 1000 MW z dnia 12 lipca 2018 r. („Kontrakt") polecenia zawieszenia wykonywania całości prac związanych z Kontraktem, z terminem wejścia w życie zawieszenia w dniu 14 lutego 2020 roku,

- przekazaniu 14 lutego 2020 roku przez Spółkę wykonawcy Umowy - Przebudowa infrastruktury kolejowej dla obsługi Elektrowni Ostrołęka C z dnia 4 października 2019 roku („Kontrakt kolejowy”) polecenia zawieszenia realizacji tego kontraktu z terminem wejścia w życie zawieszenia w dniu 14 lutego 2020 roku.

Powodem zawieszenia prac jest fakt zawieszenia finansowania Projektu, w konsekwencji zawarcia w dniu 13 lutego 2020 r. Porozumienia Dotyczącego Dalszych Działań w Projekcie Ostrołęka "C", pomiędzy Energa SA i Enea S.A. (o którym Emitent informował we wcześniejszym raporcie bieżącym nr 8/2020 z 13 lutego 2020 roku).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No. 9/2020


Date: 14 February 2020


Subject: Information from Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o. on suspension
of works related to the construction of Ostrołęka “C” Power Plant


Legal basis: Legal basis: Article 17 (1) of MAR – inside information


With reference to current report No. 33/2018 of 12 July 2018 and current
report No. 56/2018 of 29 December 2018, the Management Board of Energa
SA (Issuer) hereby informs that the Issuer has learned of the following
circumstances:


- Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o. with its registered office in
Ostrołęka (Company), the entity implementing the construction of
Ostrołęka “C” Power Plant with the capacity of approx. 1,000 MW
(Project), instructed the general contractor of the Contract for the
Construction of Ostrołęka “C” Power Plant with the capacity of approx.
1,000 MW of 12 July 2018 (Contract) to suspend all the Contract-related
works,


- the Company instructed the contractor of the Agreement on
reconstruction of the railway infrastructure for Ostrołęka “C” Power
Plant of 4 October 2019 (Railway contract) to suspend the implementation
of this contract with the effective date of suspension being 14 February
2020.


Suspension of the works is caused by suspended Project financing, as a
result of the Memorandum of Understanding on Further Actions within the
Ostrołęka “C” Project between Energa SA and Enea S.A. concluded on 13
February 2020 (which the Issuer announced in the earlier current report
No. 8/2020 of 13 February 2020).


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-02-14 Marek Kasicki Wiceprezes Zarządu Energa SA ds. Finansowych
2020-02-14 Grzegorz Ksepko Wiceprezes Zarządu Energa SA ds. Korporacyjnych
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki