REKLAMA

ENERGA S.A.: Informacja o wpływie na wyniki Grupy Energa odpisu aktualizującego wartość aktywów trwałych Polskiej Grupy Górniczej S.A.

2020-02-14 17:27
publikacja
2020-02-14 17:27
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2020
Data sporządzenia: 2020-02-14
Skrócona nazwa emitenta
ENERGA S.A.
Temat
Informacja o wpływie na wyniki Grupy Energa odpisu aktualizującego wartość aktywów trwałych Polskiej Grupy Górniczej S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Energa SA („Spółka”) informuje, że w dniu 14 lutego 2020 roku powziął informację o rozpoznaniu przez Polską Grupę Górniczą S.A. („PGG”) odpisu aktualizującego wartość posiadanych aktywów trwałych. W efekcie powyższego PGG w 2019 roku zanotowało stratę.

PGG jest ujmowane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Energa metodą praw własności, w związku z czym udział Grupy w powyższej stracie netto wyniesie -65 mln zł. Powyższe zdarzenie ma charakter niegotówkowy. Pogorszy ono wynik netto Grupy Energa za 2019 rok bez wpływu na wynik EBITDA.

Dane finansowe Grupy Energa mają charakter szacunkowy i będą podlegały badaniu przez audytora, w związku z czym mogą ulec zmianie w ostatecznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Energa za 2019 rok.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No. 10/2020


Date: 14 February 2020


Subject: Information on the impact of the revaluation write-off of
non-current assets in Polska Grupa Górnicza S.A. on the results of the
Energa Group


Legal basis: Legal basis: Article 17 (1) of MAR – inside information


The Management Board of Energa S.A. (the "Company") hereby informs that
on 14 February 2020 it received information about the recognition by
Polska Grupa Górnicza S.A. ("PGG") of a revaluation write-off on its
non-current assets. As a result, PGG's net result for 2019 was negative.


PGG is presented in the consolidated financial statements of the Energa
Group using the equity method, therefore the Group's share in the above
net loss will amount to PLN -65 million. The above event is of a
non-cash nature. It will decrease the net result of the Energa Group for
2019 without affecting the EBITDA result.


The financial data presented are estimates and will be subject to
auditing by the auditor, therefore they may change in the final
consolidated financial statements of the Energa Group for 2019.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-02-14 Marek Kasicki Wiceprezes Zarządu Energa SA ds. Finansowych
2020-02-14 Grzegorz Ksepko Wiceprezes Zarządu Energa SA ds. Korporacyjnych
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki