10,10 zł
0,50% 0,05 zł
Energa S.A. (ENG)

Informacja o odwróceniu odpisów aktualizujących wartość aktywów

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2019
Data sporządzenia: 2019-01-17
Skrócona nazwa emitenta
ENERGA S.A.
Temat
Informacja o odwróceniu odpisów aktualizujących wartość aktywów
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ENERGA SA informuje, iż w związku z wystąpieniem zmian w otoczeniu rynkowym,
w szczególności wzrostu cen energii elektrycznej oraz zielonych certyfikatów, zostały zidentyfikowane przesłanki, które mogą skutkować odwróceniem odpisów z tytułu utraty wartości niektórych aktywów Grupy ENERGA.
W wyniku przeprowadzonych testów na utratę wartości w II półroczu 2018 roku stwierdzono wzrost wartości odzyskiwalnej aktywów wiatrowych oraz fotowoltaicznych. W dniu 17 stycznia 2019 roku podjęta została decyzja o odwróceniu odpisów aktualizujących wartość aktywów wiatrowych oraz fotowoltaicznych w Linii Biznesowej Wytwarzania na łączną kwotę 145,4 mln zł. Szacowany wpływ odwrócenia ww. odpisów na skonsolidowany wynik netto Grupy ENERGA za 2018 rok wynosi 117,8 mln zł. Powyższa operacja ma charakter niegotówkowy. Poprawi ona wynik operacyjny Grupy ENERGA bez wpływu na wynik EBITDA.
Po uwzględnieniu odwrócenia odpisów, wartość księgowa farm wiatrowych oraz fotowoltaicznych w skonsolidowanym bilansie Grupy ENERGA wynosi 806 mln zł.
Prezentowane pozycje mają charakter szacunkowy, będą podlegały badaniu przez audytora i mogą ulec zmianie po dokonaniu przez niego weryfikacji testów i wydaniu opinii. Ostateczny wynik testów i wielkość odwrócenia odpisów zostaną przedstawione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy ENERGA za 2018 rok.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No.: 2/2019


Prepared on: 17/01/2019


Subject: Information on the reversal of impairment losses on assets


Legal basis: Article 17(1) MAR – confidential information

The Management Board of ENERGA SA reports that due to certain changes in
its market environment, in the first instance the increase of
electricity and green certificates prices, it has identified evidence
which may result in the reversal of impairment losses on certain assets
of the ENERGA Group.


The impairment tests carried out in the second half of 2018 revealed an
increase in the recoverable amount of wind and photovoltaic assets. On
17 January 2019 a decision was taken to reverse impairment losses on
wind and photovoltaic assets in the Generation Business Line in the
total amount of PLN 145.4 million. The estimated effect of the reversal
of the above impairment losses on the consolidated net results of
operations of the ENERGA Group for 2018 is PLN 117.8 million. No cash
flows will be involved. This will improve the operating profit of the
ENERGA Group without affecting its EBITDA.


After taking into account the reversal of the impairment losses, the
book value of wind and photovoltaic farms in the consolidated balance
sheet of the ENERGA Group amounts to PLN 806 million.


The presented figures are estimates; they will be audited by an auditor
and may change after the auditor has verified the tests and issued an
opinion. The final outcome of the tests and the amount of reversal of
the impairment losses will be presented in the consolidated financial
statements of the ENERGA Group as at and for 2018.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-01-17 Jacek Kościelniak Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
2019-01-17 Grzegorz Ksepko Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl