8,51 zł
-1,28% -0,11 zł
Energa S.A. (ENG)

Informacja o odpisie aktualizującym wartość aktywów wiatrowych

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 40 / 2017
Data sporządzenia: 2017-10-13
Skrócona nazwa emitenta
ENERGA S.A.
Temat
Informacja o odpisie aktualizującym wartość aktywów wiatrowych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ENERGA SA informuje, iż w związku z wystąpieniem zmian w otoczeniu rynkowym, takich jak spadek cen świadectw pochodzenia energii oraz utrzymujące się niskie ceny energii elektrycznej, zostały zidentyfikowane przesłanki, które mogą skutkować spadkiem wartości odzyskiwalnej niektórych aktywów Grupy ENERGA.
W wyniku przeprowadzonych testów na utratę wartości za III kwartał 2017 roku w dniu 13 października 2017 roku podjęta została decyzja o rozpoznaniu w Segmencie Wytwarzania odpisów aktualizujących wartość istniejących farm wiatrowych na łączną kwotę 70,6 mln zł oraz wartość firmy (goodwill) w wysokości 10,9 mln zł. Łączny wpływ w/w odpisów na skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2017 roku Grupy ENERGA wynosi 81,4 mln zł. Powyższa operacja ma charakter niegotówkowy. Obciąży ona wynik operacyjny Grupy ENERGA bez wpływu na wynik EBITDA.
Po dokonanych odpisach wartość księgowa farm wiatrowych w skonsolidowanym bilansie Grupy ENERGA wynosi 520,5 mln zł, w tym 8,1 mln zł obejmujące projektowane elektrownie wiatrowe.
Prezentowane pozycje mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Zostaną one uwzględnione w raporcie okresowym za III kwartał 2017 roku, którego publikacja nastąpi 8 listopada 2017 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No. 40/2017


Date of Preparation: 13 October 2017


Subject: Information about impairment losses on wind assets


Legal Basis: Art. 17 sec. 1 MAR – confidential information.


The ENERGA SA Management Board hereby reports that in connection with
changes in the market environment, such as the falling prices for the
certificates of origin for energy and the persistently low electricity
prices, certain factors have been identified that may result in a
decline in some of the ENERGA Group’s recoverable assets.


As a result of conducted impairment tests conducted for Q3 2017, on 13
October 2017 the decision was made to recognize impairment losses in the
Generation Segment for the existing wind farms totaling PLN 70.6 milion
and for the goodwill totaling PLN 10.9 milion. The total impact exerted
by these impairment losses on the ENERGA Group’s consolidated financial
statements for Q3 2017 is PLN 81.4 million. The above operation is of a
non-cash nature. It will be charged to the ENERGA Group’s operating
result without impacting the EBITDA result.


After making these impairment losses, the book value of the wind farms
in the ENERGA Group’s consolidated balance sheet is PLN 520.5 million,
including PLN 8.1 million for future wind power plants.


The presented items are estimates and subject to change. They will be
taken into consideration in the interim report for Q3 2017 to be
published on 8 November 2017.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-10-13 Jacek Kościelniak Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
2017-10-13 Grzegorz Ksepko Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl