7,4600 zł
-0,53% -0,0400 zł
Energa S.A. (ENG)

Decyzja o zawiązaniu rezerwy w Linii Biznesowej Sprzedaż w związku z zatwierdzeniem przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki taryfy dla energii elektrycznej dla klientów grup taryfowych G na 2020 rok

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 39 / 2019
Data sporządzenia: 2019-12-31
Skrócona nazwa emitenta
ENERGA S.A.
Temat
Decyzja o zawiązaniu rezerwy w Linii Biznesowej Sprzedaż w związku z zatwierdzeniem przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki taryfy dla energii elektrycznej dla klientów grup taryfowych G na 2020 rok
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Energa SA ("Spółka”) informuje, że w dniu 31 grudnia 2019 rok powziął informację o zawiązaniu rezerwy w Linii Biznesowej Sprzedaż na umowy sprzedaży energii elektrycznej dotyczące grup taryfowych G na 2020 rok.

W dniu 30 grudnia 2019 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził cenę sprzedaży energii elektrycznej dla odbiorców w grupach taryfowych G na rok 2020 dla Spółki Energa-Obrót SA (spółka w 100% zależna od Energa SA) na poziomie średnio 289,37 zł za MWh.

W związku z faktem, że ww. zatwierdzona cena nie pokrywa w pełni kosztów uzasadnionych sprzedawanej energii elektrycznej w grupach taryfowych G, zgodnie z MSR 37 (Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe) w Linii Biznesowej Sprzedaż dokonano zawiązania rezerwy na umowy rodzące obciążenia w wysokości 125 mln zł.

Spółka zastrzega, że wysokość rezerwy będzie podlegała badaniu przez biegłego rewidenta i może ulec zmianie, a jej ostateczna wartość zostanie ujęta w sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Energa za 2019 rok.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No. 39/2019


Date: 31 December 2019


Subject: Decision to create a provision in the Sales Business Line in
connection with the approval by the President of the Energy Regulatory
Office of the tariff for electricity for customers of the G tariff
groups for 2020


Legal basis: Article 17 (1) of MAR - inside information


Management Board of Energa SA (“Company”) hereby informs that on 31
December 2019 it received the information about creation of a provision
in the Sales Business Line for the electricity sale agreements for the G
tariff groups for 2020.


On 30 December 2019 the President of the Energy Regulatory Office
approved the electricity sales price for consumers in the G tariff
groups for 2020 for Energa-Obrót SA (a wholly owned subsidiary of Energa
SA) at an average level of PLN 289.37 per MWh.


Due to the fact that the aforementioned approved price does not fully
cover the legitimate costs of electricity sold in the G tariff groups,
in accordance with IAS 37 (Provisions, Contingent Liabilities and
Contingent Assets) in the Sales Business Line, a provision for onerous
contracts in the amount of PLN 125 million has been created.


The Company stipulates that the amount of the provision will be audited
by a certified auditor and may be subject to change, and its final
amount will be included in the financial statements of the Energa
Capital Group for 2019.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-12-31 Jacek Kościelniak Wiceprezes Zarządu Energa SA ds. Finansowych
2019-12-31 Grzegorz Ksepko Wiceprezes Zarządu Energa SA ds. Korporacyjnych
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.