REKLAMA

ENERGA S.A.: Aneks do umowy inwestycyjnej dotyczącej kierunkowych zasad współpracy przy budowie elektrowni gazowej Ostrołęka C

2021-11-29 17:05
publikacja
2021-11-29 17:05
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 37 / 2021
Data sporządzenia: 2021-11-29
Skrócona nazwa emitenta
ENERGA S.A.
Temat
Aneks do umowy inwestycyjnej dotyczącej kierunkowych zasad współpracy przy budowie elektrowni gazowej Ostrołęka C
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 85/2020 z 22 grudnia 2020 roku Zarząd Energa SA („Emitent”) informuje, że w dniu 29 listopada 2021 roku Emitent zawarł z PKN ORLEN S.A. oraz Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem SA („PGNiG”) (dalej łącznie „Strony”) aneks do umowy inwestycyjnej z 22 grudnia 2020 roku dotyczącej kierunkowych zasad współpracy przy budowie bloku energetycznego w technologii zasilania paliwem gazowym w Elektrowni Ostrołęka „C” („Aneks”).

Zgodnie z postanowieniami Aneksu Strony potwierdziły gotowość kontynuacji współpracy przy budowie Elektrowni Ostrołęka C („Projekt”), dostrzegając jednocześnie potrzebę dostosowania zasad tej współpracy do warunków, w jakich ma być realizowany Projekt.

Strony dążyć będą do uzgodnienia, aby docelowa forma zaangażowania PGNiG w realizację Projektu przyjęła postać udziału finansowego PGNiG, którego wysokość i sposób wniesienia zostaną określone w odrębnej umowie, a która zostanie zawarta do końca 2022 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current report No. 37/2021


Date: 29 November 2021


Subject: Annex to the investment agreement on directional principles of
cooperation in construction of Ostrołęka C Gas Power Plant


Legal basis: Article 17 (1) of MAR - inside information


With reference to the current report No. 85/2020 of 22 December 2020,
the Management Board of Energa SA (“Issuer”) informs that on 29 November
2021 it concluded with PKN ORLEN S.A. and Polskie Górnictwo Naftowe i
Gazownictwo SA (“PGNiG”) (collectively “the Parties”) an annex to the
investment agreement as of 22 December 2020 on directional principles of
cooperation in construction of Ostrołęka C Gas Power Plant (“Annex”).


According to provisions of the Annex the Parties confirmed their will to
cooperate in building of the Ostrołęka C Power Plant (“Project”),
recognizing the need to adjust the principles of that cooperation to the
conditions in which the Project will be realised.


The Parties will endeavour to agree that the final form of PGNiG
involvement in the Project will be financial engagement and it amount
and form will be described in a separate agreement to be signed by the
end of 2022.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-29 Dominik Wadecki Wiceprezes Zarządu Energi SA ds. Operacyjnych
2021-11-29 Marek Kasicki Wiceprezes Zarządu Energi SA ds. Finansowych
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki