6,8200 zł
1,79% 0,1200 zł
Energa S.A. (ENG)

Aktualizacja szacunkowych wyników Grupy ENERGA za IV kwartał 2018 roku oraz za 2018 rok

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2019
Data sporządzenia: 2019-03-13
Skrócona nazwa emitenta
ENERGA S.A.
Temat
Aktualizacja szacunkowych wyników Grupy ENERGA za IV kwartał 2018 roku oraz za 2018 rok
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki ENERGA SA przekazuje do publicznej wiadomości aktualizację szacunków wybranych danych finansowych i operacyjnych za IV kwartał 2018 roku oraz za 2018 rok.

Wyniki finansowe i operacyjne za IV kwartał 2018 roku:
EBITDA Grupy 290 mln zł, w tym:
EBITDA Segmentu Dystrybucja: 340 mln zł,
EBITDA Segmentu Wytwarzanie: 95 mln zł,
EBITDA Segmentu Sprzedaż: -135 mln zł.

Produkcja energii elektrycznej brutto: 1 045 GWh,
Dystrybucja energii elektrycznej: 5 615 GWh,
Sprzedaż energii elektrycznej (detal): 5 027 GWh.

Wyniki finansowe i operacyjne za 2018 rok:
EBITDA Grupy 1 877 mln zł, w tym:
EBITDA Segmentu Dystrybucja: 1 704 mln zł,
EBITDA Segmentu Wytwarzanie: 329 mln zł,
EBITDA Segmentu Sprzedaż: -85 mln zł.

Produkcja energii elektrycznej brutto: 3 896 GWh,
Dystrybucja energii elektrycznej: 22 542 GWh,
Sprzedaż energii elektrycznej (detal): 19 777 GWh.

W ramach badania przez audytora sprawozdań Grupy ENERGA, zgodnie z MSR 37 w Linii Biznesowej Sprzedaż dokonano zawiązania rezerwy w wysokości 136 mln zł, która uwzględnia szacunkowy wpływ uchwalonej 28 grudnia 2018 roku Ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw z późniejszymi zmianami.
Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej ENERGA za 2018 rok w dniu 14 marca 2019 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No. 5/2019


Current Report No. 5/2019Date of Preparation: 13 March 2019


Subject: Update of ENERGA Group’s estimated financial results for Q4
2018 and for 2018


Legal Basis: Article 17 Section 1 of the Market Abuse Regulation –
confidential information


The Management Board of ENERGA SA hereby reports update of estimates of
the Company’s selected financial and operating data for Q4 2018 and for
2018.

Financial and operating results for Q4 2018:


Group EBITDA: PLN 290 m, including:


Distribution Segment’s EBITDA: PLN 340 m,


Generation Segment’s EBITDA: PLN 95 m,


Sales Segment’s EBITDA: PLN -135 m.

Gross production of electricity: 1,045 GWh,


Distribution of electricity: 5,615 GWh,


Sales of electricity (retail): 5,027 GWh.

Financial and operating results for 2018:


Group EBITDA: PLN 1,877 m, including:


Distribution Segment’s EBITDA: PLN 1,704 m,


Generation Segment’s EBITDA: PLN 329 m,


Sales Segment’s EBITDA: PLN -85 m.

Gross production of electricity: 3,896 GWh,


Distribution of electricity: 22,542 GWh,


Sales of electricity (retail): 19,777 GWh.

Within the audit of the ENERGA Group's financial reports, conducted by
the auditor, in accordance with MSR 37 in the Business Line was
recognized additional provision in the amount of PLN 136 m, which takes
into account the estimated impact of the Act of 28 December 2018
amending the Act on Excise Duty and certain other acts, as subsequently
amended.


The presented values are estimates and as such are subject to change.
The final results will be published in the consolidated financial
statements of ENERGA Group for 2018 on 14 March 2019.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-03-13 Alicja Barbara Klimiuk p.o. Prezesa Zarządu
2019-03-13 Jacek Kościelniak Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.