REKLAMA
ZAGŁOSUJ

ENEA: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. na dzień 18 listopada 2021 roku

2021-10-21 13:23
publikacja
2021-10-21 13:23
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zalacznik_do_RB_28_2021_Ogloszenie.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Attachment_to_CR_No._28_2021_Announcement.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2021
Data sporządzenia: 2021-10-21
Skrócona nazwa emitenta
ENEA
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. na dzień 18 listopada 2021 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki ENEA S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 400 § 1 ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 18 listopada 2021 roku, na godzinę 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. odbędzie się w Dago Centrum, 2 piętro, sala konferencyjna nr I, przy ul. Rondo ONZ 1 w Warszawie, kod pocztowy 00-124.
Pełną treść ogłoszenia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
Załącznik do RB 28_2021_Ogłoszenie.pdfZałącznik do RB 28_2021_Ogłoszenie.pdf Ogłoszenie
Attachment to CR No. 28_2021_Announcement.pdfAttachment to CR No. 28_2021_Announcement.pdf Announcement

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No.: 28/2021


Date of Preparation: 21 October 2021


Issuer’s Abbreviated Name: ENEA S.A.


Legal Basis: Article 56(1)(2) of the Act on Offerings – current and
periodic information


Subject: Convening the ENEA S.A. Extraordinary General Meeting for 18
November 2021


Body of the report:


The Management Board of ENEA S.A. (“Company”), acting pursuant to Art.
399 § 1 in conjunction with Article 400 § 1 of the Act of 15 September
2000 entitled Commercial Company Code and § 29(1) of the Company’s
Statute, hereby convenes for 18 November 2021 at 12:00 noon the
Extraordinary General Meeting of ENEA S.A. with its registered office in
Poznań. The Extraordinary General Meeting of ENEA S.A. will be held in
the Dago Centrum, 2nd floor, conference room I, at Rondo ONZ 1 in
Warsaw, postal code: 00-124.


The full wording of the announcement is attached to this report.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-21 Tomasz Siwak Członek Zarządu Tomasz Siwak
2021-10-21 Tomasz Szczegielniak Członek Zarządu Tomasz Szczegielniak
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki