7,6000 zł
-7,20% -0,5900 zł
ENEA SA (ENA)

Umorzenie obligacji serii ENEA0220

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2019
Data sporządzenia: 2019-10-15
Skrócona nazwa emitenta
ENEA
Temat
Umorzenie obligacji serii ENEA0220
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) w nawiązaniu do raportu nr 29/2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie podjęcia decyzji o zamiarze przedterminowego odkupu obligacji serii ENEA0220 informuje, iż w dniu 14 października 2019 r. Spółka zakończyła proces odkupu wyemitowanych obligacji serii ENEA0220 („Obligacje”) od ich posiadaczy, zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. pod numerem ISIN PLENEA000088, po cenie nabycia wynoszącej 100.150 zł za jedną obligację.
W dniu 14 października 2019 r. Spółka nabyła 1.218 szt. Obligacji, o łącznej wartości nominalnej 121.800.000,00 zł i łącznej wartości wg ceny nabycia 121.982.700,00 zł. Obligacje zostały nabyte w celu ich umorzenia, zgodnie z art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach. Wobec powyższego w dniu 15 października 2019 r., Zarząd Spółki podjął uchwałę w przedmiocie umorzenia nabytych obligacji.
Nieodkupione przez Spółkę Obligacje serii ENEA0220 w ilości 8.782 szt. pozostają w posiadaniu obligatariuszy i w dalszym ciągu będą notowane w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez BondSpot S.A. Ich termin zapadalności przypada na 10 lutego 2020 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No.: 30/2019


Date of preparation: 15 October 2019


Short name of issuer: ENEA S.A.


Subject: Cancellation of ENEA0220 series bonds


Legal basis: Article 17 item 1 of MAR – confidential information


Content of report:


In relation to Current Report No. 29/2019 of 30 September 2019
concerning the decision on the intended early redemption of ENEA0220
series bonds, the Management Board of ENEA S.A. with registered office
in Poznań (“Company”) hereby informs that on 14 October 2019 the Company
finalised the redemption process of the ENEA0220 series bonds (“Bonds”),
registered in Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. under the ISIN
code of PLENEA000088, from their holders at the redemption price of PLN
100,150 per one bond.


On 14 October 2019, the Company redeemed 1,218 Bonds, with a total face
value of PLN 121,800,000.00 and the total value at the redemption price
of PLN 121,982,700.00. The Bonds were redeemed for the purposes of
cancellation, in accordance with Art. 76(1) of the Act of 15 January
2015 on bonds. In view of the above, on 15 October 2019 the Management
Board of the Company adopted a resolution on cancellation of the bonds
redeemed.


The 8,782 ENEA0220 series Bonds not redeemed by the Company remain in
the possession of bondholders and will continue to be listed in the
Alternative Trading System organized by BondSpot S.A. Their maturity
date is 10 February 2020.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-15 Mirosław Kowalik Prezes Zarządu Mirosław Kowalik
2019-10-15 Jarosław Ołowski Członek Zarządu Jarosław Ołowski
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.