8,7150 zł
2,17% 0,1850 zł
ENEA SA (ENA)

Podjęcie decyzji o zamiarze przedterminowego odkupu obligacji serii ENEA0220

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2019
Data sporządzenia: 2019-09-30
Skrócona nazwa emitenta
ENEA
Temat
Podjęcie decyzji o zamiarze przedterminowego odkupu obligacji serii ENEA0220
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2019 z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zamiaru przeprowadzenia emisji obligacji oraz raportu bieżącego nr 24/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie warunków krajowej emisji obligacji ENEA S.A. serii ENEA0624, Zarząd ENEA S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 30 września 2019 r. podjął decyzję o zamiarze przeprowadzenia przedterminowego odkupu (nabycia od ich posiadaczy) obligacji serii ENEA0220 o wartości nominalnej 100.000 zł każda oznaczonych kodem ISIN PLENEA000088 („Obligacje”). Spółka nabędzie Obligacje w celu ich umorzenia. Cena nabycia jednej Obligacji wynosi 100.150 zł.
Emitent zamierza nabyć Obligacje od ich posiadaczy w terminie do 14 października 2019 r.
Przedterminowy odkup Obligacji zostanie przeprowadzony za pośrednictwem Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (emisje@pekao.com.pl) oraz Pekao Investment Banking Spółka Akcyjna (biuro@pekaoib.pl).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No.: 29/2019


Date of preparation: 30 September 2019


Short name of issuer: ENEA S.A.


Subject: Notification on the decision concerning the intended early
redemption of ENEA0220 series bonds


Legal basis: Article 17 item 1 of MAR – confidential information


Content of report:


In relation to Current Report No. 22/2019 of 31 May 2019 concerning the
intended bond issue and to Current Report No. 24/2019 of 18 June 2019
concerning the terms and conditions of a domestic issue of ENEA0624
series bonds of ENEA S.A., the Management Board of ENEA S.A. (“Company”,
“Issuer”) hereby reports that on 30 September 2019 it made a decision on
the intended early redemption (repurchase from their holders) of
ENEA0220 series bonds with the par value of PLN 100,000 each, bearing
the ISIN code of PLENEA000088 (“Bonds”). The Company shall repurchase
the Bonds for the purposes of redemption. The repurchase price of one
Bond shall by PLN 100,150.


The Issuer intends to repurchase the Bonds from their holders not later
than on 14 October 2019.


The early redemption of the Bonds will be conducted through Bank Polska
Kasa Opieki Spółka Akcyjna (emisje@pekao.com.pl) and Pekao Investment
Banking Spółka Akcyjna (biuro@pekaoib.pl).


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-30 Mirosław Kowalik Prezes Zarządu Mirosław Kowalik
2019-09-30 Jarosław Ołowski Członek Zarządu Jarosław Ołowski
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.