REKLAMA

ENEA: Opinia Rady Nadzorczej ENEA S.A. w sprawie pokrycia straty netto za rok 2020

2021-04-21 18:14
publikacja
2021-04-21 18:14
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-21
Skrócona nazwa emitenta
ENEA
Temat
Opinia Rady Nadzorczej ENEA S.A. w sprawie pokrycia straty netto za rok 2020
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2021 z 13 kwietnia 2021 roku, Zarząd ENEA S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 21 kwietnia 2021 roku Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę, zgodnie z którą pozytywnie opiniuje propozycję Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku w kwocie 3 356 750 tys. zł z zysków zatrzymanych w kwocie 2 417 070 tys. zł oraz kapitału zapasowego w kwocie 939 680 tys. zł, a także rekomendację niewypłacania dywidendy za rok obrotowy 2020.
Jednocześnie Spółka informuje, iż ostateczną decyzję w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No.: 11/2021


Date of Preparation: 21 April 2021


Issuer’s Abbreviated Name: ENEA S.A.


Subject: Opinion of the ENEA S.A. Supervisory Board on the coverage of
the net loss generated in 2020


Legal Basis: Article 17(1) of the Market Abuse Regulation – confidential
information


Body of the report:


With reference to Current Report No. 10/2021 of 13 April 2021, the
Management Board of ENEA S.A. (“Company”) hereby reports that, on 21
April 2021, the Issuer’s Supervisory Board adopted a resolution by which
it expressed its favorable opinion on the Management Board’s proposal to
cover the net loss generated in the period from 1 January 2020 to 31
December 2020, in the amount of PLN 3,356,750 thousand, from retained
earnings in the amount of PLN 2,417,070 thousand and from supplementary
capital in the amount of PLN 939,680 thousand, and the recommendation to
refrain from the disbursement of a dividend for the financial year 2020.


At the same time, the Company clarifies that the final decision
regarding the coverage of the net loss for the financial year 2020 will
be made by the Ordinary General Meeting of ENEA S.A.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-21 Rafał Mucha Członek Zarządu Rafał Mucha
2021-04-21 Marcin Pawlicki Członek Zarządu Marcin Pawlicki
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki