REKLAMA

ENEA: Informacja w sprawie proponowanego pokrycia straty netto za rok 2020

2021-04-13 15:20
publikacja
2021-04-13 15:20
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-13
Skrócona nazwa emitenta
ENEA
Temat
Informacja w sprawie proponowanego pokrycia straty netto za rok 2020
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ENEA S.A. („Spółka”) informuje, że 13 kwietnia 2021 roku podjął uchwałę dotyczącą propozycji pokrycia straty netto Emitenta oraz rekomendacji niewypłacania dywidendy za rok obrotowy 2020. Zgodnie z uchwałą, Zarząd Spółki proponuje pokrycie straty netto Emitenta za rok obrotowy, obejmujący okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, w kwocie 3 356 750 tys. zł z zysków zatrzymanych w kwocie 2 417 070 tys. zł oraz kapitału zapasowego w kwocie 939 680 tys. zł.
Zasadą polityki dywidendowej ENEA S.A. pozostaje realizowanie w przyszłości wypłat dywidendy stosownie do wielkości wypracowanego zysku i możliwości finansowych Emitenta.
Spółka informuje, że wraz z podjęciem ww. uchwały Zarząd Emitenta postanowił wystąpić do Rady Nadzorczej Emitenta celem wydania przez nią oceny przyjętej przez Zarząd ENEA S.A. propozycji i rekomendacji. Jednocześnie Spółka wyjaśnia, iż ostateczną decyzję w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No.: 10/2021


Date of Preparation: 13 April 2021


Issuer’s Abbreviated Name: ENEA S.A.


Subject: Information on the proposed coverage of the net loss generated
in 2020


Legal Basis: Article 17(1) of the Market Abuse Regulation – confidential
information


Body of the report:


The Management Board of ENEA S.A. (“Company”) hereby reports that on 13
April 2021 it adopted a resolution on the proposed to coverage of the
Issuer’s net loss and the recommendation to refrain from distributing a
dividend for the financial year 2020. According to the resolution, the
Company’s Management Board proposes to cover the Issuer’s net loss for
the financial year covering the period from 1 January 2020 to 31
December 2020, in the amount of PLN 3,356,750 thousand from retained
earnings in the amount of PLN 2,417,070 thousand and supplementary
capital in the amount of PLN 939,680 thousand.


The guiding principle of ENEA S.A.’s dividend policy remains that any
future dividend payments will be made depending on the amount of the
profit generated by the Issuer and the Issuer’s financial standing.


The Company also reports that along with the adoption of the said
resolution, the Issuer’s Management Board decided to submit a motion to
the Issuer’s Supervisory Board to present its assessment of the ENEA
S.A. Management Board’s proposals and recommendations. At the same time,
the Company explains that the final decision regarding the coverage of
the net loss for the financial year 2020 will be made by the Ordinary
General Meeting of ENEA S.A.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-13 Tomasz Szczegielniak Członek Zarządu Tomasz Szczegielniak
2021-04-13 Tomasz Siwak Członek Zarządu Tomasz Siwak
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki