7,4500 zł
2,19% 0,1600 zł
ENEA SA (ENA)

Emisja obligacji w ramach umowy programowej dotyczącej programu emisji obligacji ENEA S.A.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 35 / 2019
Data sporządzenia: 2019-12-02
Skrócona nazwa emitenta
ENEA
Temat
Emisja obligacji w ramach umowy programowej dotyczącej programu emisji obligacji ENEA S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2014 w sprawie zawarcia przez ENEA S.A. „Umowy dotyczącej programu emisji obligacji do maksymalnej kwoty 5 mld zł” (Program), Zarząd ENEA S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 2 grudnia 2019 r . Spółka dokonała alokacji na rzecz jednego podmiotu 10.000 szt. obligacji serii ENEB0624 o łącznej wartości nominalnej 1 mld zł (Obligacje). Obligacje zostały zaoferowane w trybie określonym w art. 33 pkt 2 Ustawy o obligacjach.
Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 100 tys. zł. Cena emisyjna równa jest wartości nominalnej Obligacji. Wykup Obligacji zostanie dokonany przez zapłatę kwoty pieniężnej równej wartości nominalnej Obligacji. Datą wykupu Obligacji jest 26 czerwca 2024 r. Oprocentowanie obligacji jest zmienne, płatne w okresach półrocznych i oparte o sześciomiesięczny WIBOR, powiększony o marżę.
Środki z emisji Obligacji zostaną przeznaczone na cele ogólnokorporacyjne oraz na refinansowanie zadłużenia Spółki przy czym nie będzie to cel emisji w rozumieniu Ustawy o obligacjach.
Emitent będzie ubiegać się o wprowadzenie Obligacji do alternatywnego systemu obrotu Catalyst.
Do dnia sporządzenia niniejszego raportu bieżącego Emitent w ramach Programu wyemitował obligacje o łącznej wartości 2,5 mld zł.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No.: 35/2019


Date of preparation: 2 December 2019


Short name of issuer: ENEA S.A.


Subject: Bond issue under a programme agreement relating to a bond issue
programme of ENEA S.A.


Legal basis: Article 17 item 1 of MAR – confidential information


Content of report:


In relation to Current Report No. 27/2014 on conclusion by ENEA S.A. of
“The Agreement relating to a bond issue programme up to the maximum
amount of PLN 5 billion” (“Programme”), the Management Board of ENEA
S.A. (“Company”, “Issuer”) hereby informs that on 2 December 2019 the
Company allocated to one entity 10,000 series ENEB0624 bonds with a
total nominal value of PLN 1 billion (“Bonds”). The Bonds were offered
under the procedure stipulated in Article 33(2) of the Bonds Act.


The face value of one bond is PLN 100,000. The issue price shall be
equal to the face value of the Bonds. The Bonds shall be redeemed
against cash payment of the amount equal to the face value of the Bonds.
The redemption date of the Bonds shall be 26 June 2024. The interest
rate borne by the Bonds is floating, payable at semi-annual intervals
and based on WIBOR 6M plus margin.


The proceeds from the issue of the Bonds will be used for general
corporate purposes and for refinancing the Company’s debt, whilst this
will not be the purpose of the issue within the meaning of the Bonds Act.


The Issuer will apply for the introduction of the Bonds to the
alternative trading system Catalyst.


Until the date of this Current Report, the Issuer has issued under the
Programme bonds with a total value of PLN 2.5 billion.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-12-02 Mirosław Kowalik Prezes Zarządu Mirosław Kowalik
2019-12-02 Jarosław Ołowski Członek Zarządu Jarosław Ołowski
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.