REKLAMA

ENAP: wyniki finansowe

2023-06-01 08:48
publikacja
2023-06-01 08:48
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_o_ZWZA_2023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Pelnomocnictwo_do_udzialu_w_ZWZA-2023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Informacja_o_liczbie_akcji_2023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
SPRAWOZDANIE_O_WYNAGRODZENIACH_ZARZADU_I_RN.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Raport_BR_z_oceny_Sprawozdania_o_wyn_RN.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_za_rok_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2023
Data sporządzenia: 2023-06-01
Skrócona nazwa emitenta
ENAP
Temat
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Spółki Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000078279, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 § 1 i 2 K.s.h. oraz na podstawie § 21 ust. 3 lit. a) Statutu, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2023 r. o godz. 12:00 w Katowicach w siedzibie Spółki.

W załączeniu: informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji na dzień ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał wraz z załącznikami a także formularz do głosowania przez pełnomocnika.

Podstawa prawna: § 19 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29.03.2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)
Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie o ZWZA 2023.pdfOgłoszenie o ZWZA 2023.pdf Ogłoszenie o ZWZA 2023
Pełnomocnictwo do udziału w ZWZA-2023.pdfPełnomocnictwo do udziału w ZWZA-2023.pdf Pełnomocnictwo do udziału w ZWZA-2023.
Informacja o liczbie akcji 2023.pdfInformacja o liczbie akcji 2023.pdf Informacja o liczbie akcji 2023
SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH ZARZĄDU I RN.pdfSPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH ZARZĄDU I RN.pdf SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH ZARZĄDU I RN
Raport BR z oceny Sprawozdania o wyn RN.pdfRaport BR z oceny Sprawozdania o wyn RN.pdf Raport BR z oceny Sprawozdania o wyn RN
Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2022.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2022.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2022

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-06-01 TOMASZ MICHALIK PREZES ZARZĄDU
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konta firmowe dla nowoczesnego biznesu

Najlepsze konta firmowe dla nowoczesnego biznesu

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki