REKLAMA
BADANIE

ENAP: Zawarcie umowy

2023-01-31 14:43
publikacja
2023-01-31 14:43
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2023
Data sporządzenia: 2023-01-31
Skrócona nazwa emitenta
ENAP
Temat
Zawarcie umowy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Energoaparatura S.A. w Katowicach zawiadamia, iż w dniu 30.01.2023 r. została obustronnie podpisana Umowa z Rafinerią Gdańską Sp. z o.o. w przedmiocie wykonywania w latach 2023, 2024 i 2025 robót inwestycyjnych z branży automatyki na instalacjach i obiektach Rafinerii Gdańskiej według zleceń Zamawiającego (umowa ramowa). Łączne maksymalne niegwarantowane wynagrodzenie Wykonawcy wynosi 4.000.000,00 zł netto rocznie, przy czym rzeczywiste wynagrodzenie wynikać będzie z udzielonych w okresie obowiązywania Umowy zleceń i cen ustalonych każdorazowo ryczałtowo lub w oparciu o kosztorysy. Wykonawca udziela gwarancji na okres 24 miesięcy od daty odbioru robót. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć w każdym roku obowiązywania Umowy 20% jej wartości według stanu na dzień powstania obowiązku zapłaty kary. Zabezpieczeniem należytego wykonania Umowy jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Tym samym, łączna wartość umów podpisanych przez Spółkę z ww. podmiotem w okresie ostatnich 12 miesięcy przekroczyła 50% kapitałów własnych emitenta, spośród których ww. Umowa ramowa jest umową o największej wartości, przy czym wartości niegwarantowanej.

Pozostałe warunki ww. Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w przypadku zawierania umów tego rodzaju. Jako kryterium istotności informacji Spółka przyjmuje wartość umów powyżej 30% wartości kapitałów własnych emitenta (dla 1 umowy) lub powyżej 50% wartości kapitałów własnych emitenta dla łącznie 2 lub więcej umów zawartych z jednym podmiotem w okresie ostatnich 12 miesięcy.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-01-31 TOMASZ MICHALIK PREZES ZARZĄDU
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki