REKLAMA

ENAP: Zawarcie aneksu do umowy

2021-05-07 11:52
publikacja
2021-05-07 11:52
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-07
Skrócona nazwa emitenta
ENAP
Temat
Zawarcie aneksu do umowy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Energoaparatura S.A. w Katowicach zawiadamia, iż w dniu 7 maja 2021 r. wpłynął do Emitenta obustronnie podpisany aneks nr 4 do umowy podwykonawczej z ANABUD Zbigniew Bogucki z siedzibą w Łagówku (Wykonawca) zawartej 26 października 2020 r., której przedmiotem jest wykonanie przez Energoaparaturę S.A. (Podwykonawca) całości robót elektryczno – kablowych w ramach inwestycji realizowanej w formule „pod klucz” dla E&W Sp. z o.o. DAM Spółka komandytowa (Zamawiający) – budowa Farmy Wiatrowej Wągrowiec. Na mocy aneksu zmieniono termin realizacji, tj.:

Prace Podwykonawcy mają zostać zrealizowane w terminie do dnia 31.05.2021 r. (Faza I – projekt i zamówienie materiałów) i do dnia 07.02.2022 r. (Faza II – roboty), który to termin – w przypadku wydania polecenia realizacji Fazy II po dniu 31.05.2021 r. – ulegnie automatycznemu przesunięciu o czas równy liczbie dni po dniu 31.05.2021 r. do dnia wydania polecenia, a w razie niewydania polecenia realizacji Fazy II do upływu 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy – termin jego wydania będzie przedmiotem odrębnych uzgodnień, z zastrzeżeniem prawa do żądania zmiany wynagrodzenia o koszty utrzymania gotowości Podwykonawcy do realizacji Fazy II. Natomiast w razie nieuzgodnienia tego terminu do upływu 14 miesięcy od zawarcia Umowy – każda ze Stron jest uprawniona do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy w terminie do 15 miesięcy od daty jej zawarcia.

O zawarciu ww. umowy i aneksów nr 1 - 3 Spółka informowała raportami bieżącymi RB nr 23/2020 z dnia 26.10.2020 r., nr 03/2021 z dnia 01.03.2021, nr 07/2021 z dnia 16.03.2021 r. oraz nr 08/2021 z dnia 07.04.2021 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-07 TOMASZ MICHALIK PREZES ZARZĄDU
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki