REKLAMA

ENAP: Zawarcie Aneksu do Umowy ramowej o linię gwarancyjną

2021-05-17 11:57
publikacja
2021-05-17 11:57
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-17
Skrócona nazwa emitenta
ENAP
Temat
Zawarcie Aneksu do Umowy ramowej o linię gwarancyjną
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach, informuje, że w dniu 17 maja 2021 r. do Spółki wpłynął obustronnie podpisany Aneks nr 12/21 do Umowy ramowej z dnia 09.06.2011 r. z mBank SA Oddział Korporacyjny w Katowicach, którym przedłużono udostępnioną Spółce linię gwarancyjną w ramach udzielonego limitu do maksymalnej kwoty 4.500.000,00 zł (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych) na okres do dnia 28.04.2027 r. (termin ważności gwarancji) dla zleceń udzielania gwarancji składanych do dnia 13.05.2022 r. Utrzymane zostały dotychczasowe zabezpieczenia wierzytelności banku (weksle in blanco, hipoteka umowna kaucyjna na nieruchomościach do kwoty 6.750.000,00 zł).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-17 TOMASZ MICHALIK PREZES ZARZĄDU
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki