REKLAMA

ENAP: Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzania przeglądu i badania sprawozdań finansowych za lata 2021-2022

2021-04-28 14:57
publikacja
2021-04-28 14:57
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-28
Skrócona nazwa emitenta
ENAP
Temat
Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzania przeglądu i badania sprawozdań finansowych za lata 2021-2022
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach niniejszym informuje, że w dniu 28 kwietnia 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie art. 66 ust. 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r., poz. 217) w związku z § 19 ust. 2 lit. p) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu rekomendacji Komitetu Audytu, podjęła uchwałę w sprawie wyboru podmiotu do przeglądu śródrocznych oraz badania rocznych sprawozdań finansowych za lata 2021-2022. Dokonano wyboru firmy audytorskiej: Grupa Gumułka – Audyt Spółka z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Katowicach, wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem: 3975.

Z wybraną firmą audytorską ma zostać zawarta umowa obejmująca przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych za lata 2021 i 2022 oraz przeglądu skróconych śródrocznych sprawozdań za okres sześciu miesięcy zakończonych 30.06.2021 r. oraz 30.06.2022 r.

Dotychczas Spółka korzystała z usług firm audytorskich Kancelaria Porad Finansowo–Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach w zakresie przeglądu i badania sprawozdania finansowego Spółki za lata 2016, 2017 i 2018 oraz POL-TAX 3 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie za lata 2019 i 2020.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-28 TOMASZ MICHALIK PREZES ZARZĄDU
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki