REKLAMA

ENAP: Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej Energoaparatury S.A.

2020-07-16 14:09
publikacja
2020-07-16 14:09
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2020
Data sporządzenia: 2020-07-16
Skrócona nazwa emitenta
ENAP
Temat
Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej Energoaparatury S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach otrzymał w dniu 16 lipca 2020 roku informację, iż na posiedzeniu w dniu 15 lipca 2020 roku Rada Nadzorcza działając na podstawie § 15 Statutu oraz § 4 pkt 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Energoaparatura S.A., podjęła uchwałę o ukonstytuowaniu się w następujący sposób:

1.Przewodniczący Rady Nadzorczej - Pan Jacek Zatryb,
2.Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Pan Leszek Rejniak,
3.Sekretarz Rady Nadzorczej – Pani Małgorzata Gęgotek- Rapak,
4.Członkowie Rady Nadzorczej – Pan Adam Beza, Pan Mariusz Saratowicz.
Zarząd podaje, że pozostałe informacje o osobach nadzorujących zamieszczone zostały w raportach bieżących RB nr 15/2020 i korekta RB nr 15/2020 oraz na stronie internetowej Spółki www.enap.com.pl

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-16 Tomasz Michalik Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki