1,5000 zł
0,00% 0,0000 zł
ENERGOAPARATURA SA (ENP)

Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku wraz z informacją o okresach zamkniętych

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2020
Data sporządzenia: 2020-01-03
Skrócona nazwa emitenta
ENAP
Temat
Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku wraz z informacją o okresach zamkniętych
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych przez Spółkę w roku 2020. Jednocześnie biorąc pod uwagę wskazane daty publikacji raportów, Zarząd Spółki przekazuje także informacje o okresach zamkniętych.

Lp. Rodzaj raportu Data publikacji raportu Początek okresu zamkniętego Liczba dni Koniec okresu zamkniętego

1 Raport roczny
za 2019 rok 30 kwietnia 2020 r. 01.04.2020 30 30.04.2020

2. Raport kwartalny
za I kwartał
2020 roku 29 maja 2020 r. 30.04.2020 30 29.05.2020

3 Raport półroczny
za I półrocze
2020 roku 30 września 2020 r. 01.09.2020 30 30.09.2020

4 Raport kwartalny
za III kwartał
2020 roku 27 listopada 2020 r. 29.10.2020 30 27.11.2020

Na postawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 757) Spółka nie będzie publikowała raportu kwartalnego za ostatni kwartał 2019 roku i II kwartał 2020 roku.

Jednocześnie Zarząd Energoaparatura S.A. przypomina, że zgodnie z art. 19 ust. 11 Rozporządzenia MAR osoba pełniąca obowiązki zarządcze w Spółce nie może dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych emitenta, lub instrumentów pochodnych, lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych, przez okres zamknięty 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem raportu okresowego. Z kolei zgodnie z art. 19 ust. 12 Rozporządzenia MAR w okolicznościach określonych w przepisach, Spółka może zezwolić osobie pełniącej obowiązki zarządcze na dokonywanie transakcji na jej rachunek lub na rachunek strony trzeciej w trakcie okresu zamkniętego.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej – informacje bieżące i okresowe;


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-01-03 Tomasz Michalik Prezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.