REKLAMA
WAŻNE

ENAP: Otrzymanie decyzji o przyznaniu subwencji z Polskiego Funduszu Rozwoju S.A.

2020-07-14 14:36
publikacja
2020-07-14 14:36
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2020
Data sporządzenia: 2020-07-14
Skrócona nazwa emitenta
ENAP
Temat
Otrzymanie decyzji o przyznaniu subwencji z Polskiego Funduszu Rozwoju S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Energoaparatura S.A. w Katowicach informuje o otrzymaniu subwencji finansowej z Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. w ramach uruchomionego w dniu 29 kwietnia 2020 r. programu Tarcza Finansowa PFR dla Małych i Średnich Firm, w wysokości 2.445.780,00 zł będącej całkowitą wnioskowaną kwotą subwencji

Uzyskanie subwencji wynika z wystąpienia istotnego spadku przychodów Emitenta za miesiąc czerwiec 2020 r., tj. o ok. 67% wartości w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wpływ na spadek przychodów miały w szczególności zmniejszenie liczby zleceń i zamówień, opóźnienia w realizacji i ograniczenia odbiorów przez klientów, spowodowane aktualną sytuacją rynkową związaną z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 i wynikającymi z tego ograniczeniami w działalności.

Zgodnie z postanowieniami Regulaminu Programu, celami szczegółowymi Programu są między innymi udostępnienie beneficjentom finansowania na warunkach preferencyjnych, nieoprocentowanego, w części bezzwrotnego, dla zapewnienia im płynności i stabilności finansowej w okresie poważnych zakłóceń w gospodarce w związku ze skutkami pandemii COVID-19 oraz stabilizacja finansowa beneficjentów celem ochrony miejsc pracy i bezpieczeństwa finansowego obywateli. Przyznana Emitentowi subwencja będzie podlegać zwrotowi częściowemu bądź w pełnej kwocie, zależnie od spełnienia szczegółowych warunków zwrotu (umorzenia) określonych w tym Regulaminie, a związanych z utrzymaniem działalności gospodarczej, utrzymaniem poziomu zatrudnienia oraz wykazaną stratą na sprzedaży, w 24 miesięcznych równych ratach, począwszy od 13 miesiąca licząc od pełnego pierwszego miesiąca od dnia wypłaty subwencji. Szczegółowe warunki Programu zamieszczone są w Regulaminie ubiegania się o udział w programie rządowym "Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm’" dostępnym na stronie internetowej PFR https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-dla-mmsp.html .

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-14 Tomasz Michalik Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki