REKLAMA

ENAP: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ENERGOAPARATURA SA

2021-05-31 14:32
publikacja
2021-05-31 14:32
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_o_ZWZA_2021_ost.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
uchwaly_na_ZWZA_2021_ost.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_RN_i_Zarzadu.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
RAPORT_o_spraw._o_wynagrodzeniach_za_2019-2020_ENERGOAPARATURA_S.A.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Informacja_o_liczbie_akcji_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Pelnomocnictwo_do_udzialu_w_ZWZA-2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-31
Skrócona nazwa emitenta
ENAP
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ENERGOAPARATURA SA
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Spółki Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000078279, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 § 1 i 2 K.s.h. oraz na podstawie § 21 ust. 3 lit. a) Statutu, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2021 r. o godz. 12:00 w Katowicach w siedzibie Spółki.

W załączeniu: informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji na dzień ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał wraz z załącznikami i materiałami a także formularz do głosowania przez pełnomocnika.

Podstawa prawna: § 19 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29.03.2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)
Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie o ZWZA_2021_ost.pdfOgłoszenie o ZWZA_2021_ost.pdf Ogłoszenie o ZWZA
uchwały na ZWZA 2021_ost.pdfuchwały na ZWZA 2021_ost.pdf Projekty uchwał na ZWZA
Sprawozdanie Rady Nadzorczej.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej
Sprawozdanie o wynagrodzeniach RN i Zarządu.pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach RN i Zarządu.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach RN i Zarządu
RAPORT o spraw. o wynagrodzeniach za 2019-2020_ENERGOAPARATURA S.A.pdfRAPORT o spraw. o wynagrodzeniach za 2019-2020_ENERGOAPARATURA S.A.pdf RAPORT o spraw. o wynagrodzeniach za 2019-2020_ENERGOAPARATURA S.A
Informacja o liczbie akcji 2021.pdfInformacja o liczbie akcji 2021.pdf Informacja o liczbie akcji
Pełnomocnictwo do udziału w ZWZA-2021.pdfPełnomocnictwo do udziału w ZWZA-2021.pdf Pełnomocnictwo do udziału w ZWZA

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-31 TOMASZ MICHALIK PREZES ZARZĄDU
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki